NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nationale Landschappen in the picture

18 mei 2011

De Nationale Landschappen in Overijssel zijn een kansrijk merk geworden. Om dat merk succesvol te maken moet de overheid zich met kracht inzetten en een wenkend perspectief bieden, om ondernemers, inwoners en bezoekers te inspireren en uit te nodigen te investeren in deze unieke gebieden. En daarom heeft het nieuwe provinciebestuur in het coalitieakkoord vastgelegd dat het zich wil blijven inzetten voor de beide Nationale Landschappen. Dat zei gedeputeerde Ineke Bakker (Milieu en Wonen) vandaag tijdens een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van alle twintig Nationale Landschappen in De Lutte.

De provincie Overijssel heeft maar liefst twee Nationale Landschappen binnen haar grenzen. Zowel het Nationaal Landschap Noordoost-Twente als het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft een eigen uniek karakter en is meer dan de moeite waard om te bekijken. En dat is ook precies wat de bezoekers in De Lutte vandaag deden: ze fotografeerden de verschillende landschappen in Noordoost Twente.

De Rijksoverheid heeft twintig Nationale Landschappen in Nederland aangewezen om er voor te zorgen dat de verschillen in het landschap worden behouden. Eens per jaar komen vertegenwoordigers van alle Nationale Landschappen bij elkaar. Vandaag bezochten ze Noordoost Twente. Daar werden ze door de wethouders van de vier gemeenten (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) en een bestuurslid van waterschap Regge en Dinkel op excursie meegenomen om met eigen ogen te zien hoe mooi en uniek Noordoost Twente is. Ze kregen een camera mee om zelf het uitzicht vanaf de Plechelmustoren, het esdorp Deurningen, de verborgen bronnen op landgoed Singraven, het Lutterzand of het landschap in Tubbergen vast te leggen. Zie ook www.noordoost-twente.nl.

Nationale Landschappen in Overijssel
Noordoost-Twente heeft een bijna on-Nederlands landschap, gevormd door stuwwallen. Uit de stuwwallen ontspringen vele bronnen en beken en daar zijn grazige maar vaak ook moerassige beekdalen gevormd. Op de hogere delen van het landschap bevinden zich de akkerbouwgebieden van het oude landschap: de essen en de kampen. Nationaal Landschap IJsseldelta is eigenlijk Nederland in het klein. Het laat een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis zien. De strijd met en tegen het water zie je overal terug in het rijke Hanzeverleden en de polder Mastenbroek die sinds 1364 bestaat. Een belangrijk kenmerk van de IJsseldelta is de weidsheid van het landschap. Vanaf sommige plekken heb je een uitzicht van meer dan 8 kilometer!

De provincie Overijssel is trots op haar beide Nationale Landschappen en wil zich blijven inzetten om deze gebieden te versterken en behouden voor de toekomst. Daarvoor heeft het nieuwe provinciebestuur in het coalitieakkoord ook geld gereserveerd. "De afgelopen jaren heeft de provincie samengewerkt met de gemeenten en waterschappen in Noordoost-Twente en de IJsseldelta. En die aanpak willen we voortzetten de komende jaren", aldus Ineke Bakker.Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet