NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Dit jaar twee zeearendjongen in de Oostvaardersplassen

13 mei 2011

De zeearenden (Haliaeetus albicilla) uit natuurgebied de Oostvaardersplassen hebben dit jaar twee jongen. Staatsbosbeheer heeft vanmorgen de jonge zeearenden geringd. Dit is het zesde opeenvolgende jaar dat het zeearendpaar in het natuurgebied tussen Lelystad en Almere met succes broedt. In 2008 waren er ook twee jongen, dus er zijn inmiddels acht jongen voortgebracht. Een van de vogels uit 2008 wordt veelvuldig in het Lauwersmeer gesignaleerd, het is nog niet met volledige zekerheid te stellen of dit een van de daar broedende vogels is. Er zijn in Nederland voor het eerst twee plekken waar de zeearend met succes broedt, in de Oostvaardersplassen en in het Lauwersmeer.

Het ene jong weegt 3,6 kilo en is een vrouwtje. Het andere jong weegt 3,2 kilo en is een mannetje. Zeearendvrouwtjes zijn groter dan de mannetjes. De vogels zijn in goede gezondheid. De jongen werden geringd, en uitgebreid onderzocht. Vogels worden geringd om meer informatie te krijgen over verspreiding, vestiging en leeftijd.

Het was geen eenvoudige opdracht om de zeearend te ringen. Het nest ligt in het moerasgedeelte van de Oostvaardersplassen. Het is een stevig nest met een diameter van 2,24 m aan de bovenkant, gemeten van noord naar zuid. De diameter van het nest van oost naar west is kleiner, namelijk 1,50 meter. De diepte van het nest is 2,20 meter.

De boswachters van Staatsbosbeheer hadden een kano nodig om het nest te bereiken. Vervolgens klom een boswachter met behulp van een ladder in de boom en werden de jongen naar beneden gehaald. In het nest werd restafval van de aangevoerde prooien gevonden. Er werden resten gevonden van ganzen en meerkoeten. Opvallend is dat er geen visresten in het nest waren. De jongen werden ondertussen gewogen, gemeten en geringd en daarna weer teruggezet in het nest. Uit ervaring van buitenlandse deskundigen weten we dat een zeearendjong geen hinder ondervindt van het ringen.

De jongen zijn van een goed herkenbare kleurring voorzien. Om de linkerpoot kregen ze een zilverkleurige ring. Om de rechterpoot zit een oranje ring, een zogenaamde landsring. Vogelaars met goede verrekijkers en telescopen zullen er geen moeite mee hebben om deze ring af te lezen. Door het doorgeven van waarnemingen wordt meer inzicht verkregen in de verspreiding van deze bijzondere broedvogel.

De Oostvaardersplassen is een belangrijk brongebied voor vogels. De term brongebied wil zeggen dat de eerste broedgevallen in de Oostvaardersplassen waren en vanuit daar verder zijn uitgevlogen en gaan broeden over het hele land. Dat geldt voor de grote zilverreiger, baardmannetje, bruine kiekendief en de zeearend.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet