NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overijssel werkt niet mee aan redding korhoen

28 april 2011

Op de Sallandse Heuvelrug is afgelopen week een wilde korhoen gesignaleerd, voorzien van een zender. De natuurbeherende organisaties zijn hier onaangenaam door verrast.

Een onderzoeker heeft de vogel op eigen houtje gevangen en illegaal gezenderd. Met de grootste zorgvuldigheid is eerder door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Nationaal Park een vergunning aangevraagd bij de provincie Overijssel om zenderonderzoek toe te staan voor het behoud van deze zeldzame boerenlandvogel. De provincie heeft dit verzoek recentelijk afgewezen. De natuurorganisaties zijn verbaasd dat de provincie niet mee wil werken aan het voortbestaan van het korhoen.

Doodssteek voor korhoen
De natuurorganisaties vinden het onbegrijpelijk dat iemand zelf een korhoen vangt en voorziet van een zender. Net zo onbegrijpelijk vinden de organisaties de eerdere afwijzing van provincie en rijk om mee te helpen aan het behoud van het korhoen. Bovendien verleent de provincie geen toestemming voor essentieel onderzoek dat licht moet werpen op de geringe overlevingskans van de kuikens. Dit alles bij elkaar zou de doodsteek kunnen betekenen voor het wilde korhoen.

Op dit moment zijn er nog slechts vier hanen en vijftien hennen in leven. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten doen er alles aan om deze bijzondere vogel te redden. Ook heeft de Vogelbescherming hulp aangeboden. De natuurorganisaties kunnen het korhoen echter niet helpen zonder de steun van de rijks- en provinciale overheid.

Onderzoek noodzakelijk
Het wilde korhoen heeft door vernietiging van zijn leefgebied, kleinschalige land- en akkerbouw, al jaren terug toevlucht genomen tot de Sallandse Heuvelrug en groeide uit tot symbool daarvan. Ondanks alle inspanningen gericht op de leefomgeving binnen het Nationaal Park, blijft de populatie korhoenders instabiel. Er is opvallend veel sterfte onder de kuikens. Onderzoek hiernaar is essentieel. Omdat de provincie hier geen vergunning voor wil verstrekken, is deze laatste weg om het korhoen te redden, afgesneden.

Alle soorten profiteren
Niet alleen het wilde korhoen heeft het zwaar. Ook andere boerenlandsoorten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van het heidelandschap op de Sallandse Heuvelrug, zoals veldleeuwerik, geelgors, roodborsttapuit, wulpen en nachtzwaluw. Deze soorten profiteren eveneens van de maatregelen die worden genomen voor het behoud van het korhoen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet