NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderzoek otters en korenwolven mag niet worden stopgezet.

27 april 2011

Het onderzoeksinstituut Alterra gaat alle monitoringsonderzoeken naar geherintroduceerde diersoorten, in opdracht van en gefinancierd door de overheid, stopzetten. Alle lidstaten van de Europese Unie echter zijn krachtens verdragen van de Raad van Europa en richtlijnen van de Europese Commissie verplicht herintroducties van verdwenen soorten nauwlettend te volgen, monitoren en daarover te rapporteren.

Het kan niet zo zijn, aldus Das&Boom, dat eerst gemeenschapsgeld gestoken wordt in de herintroductie van specifieke verdwenen diersoorten, om vervolgens het onderzoek naar het succes van deze herintroductie vroegtijdig stop te zetten. De dieren zijn hiervoor teruggefokt, dan wel uit het buitenland gehaald, om ze te kunnen herintroduceren in geschikt gemaakte leefgebieden. De herintroducties zijn overigens maatregelen die voortvloeien uit internationale verplichtingen.

Nu Nederland het onderzoek naar deze, ook voor andere lidstaten belangrijke, herintroducties van Europees strikt beschermende soorten staakt, wekt ze sterk de indruk maar wat te doen en niet langer ge´nteresseerd te zijn in de afloop.

In het kader van haar rechtszaak tegen het regeringsbeleid zal Das&Boom de directie van het onderzoeksinstituut Alterra om opheldering vragen. En mocht blijken dat Alterra dit vanwege - door hogerhand opgelegde - bezuinigingen gedaan heeft, dan zal worden verzocht de bewijsstukken daarvan te overleggen. Indien nodig zal de staat der Nederlanden ook in deze vervolgens juridisch worden betrokken door Das&Boom.

De huidige voornemens van het kabinet om te bezuinigen hebben Das&Boom genoodzaakt haar activiteiten weer over de volle breedte uit te breiden. Das&Boom is gestart met de juridische toetsing van het natuurbeleid van het kabinet-Rutte. Deze activiteiten kosten veel geld. Das&Boom verkoopt daarvoor Natuurrechten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet