NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gelderland: natuur is belangrijk, maar scherpe keuzes zijn nodig

3 mei 2011

Gedeputeerde Staten van Gelderland vinden duurzaam beheer van natuur en landschap belangrijk, net als de initiatiefnemers van het burgerinitiatief ‘Hartenkreet voor natuur en landschap’. Maar, zo voegen ze daaraan toe, er is nu minder geld, zowel voor nieuwe natuur als voor het beheer van natuurgebieden in de toekomst. Dus moeten er scherpe keuzes gemaakt worden.

Gedeputeerde Staten (GS) reageren hiermee op het burgerinitiatief dat zestien groene Gelderse organisaties op 23 maart hebben aangeboden aan Provinciale Staten. Daarin vragen de initiatiefnemers aan de nieuwe Statenleden om besluiten te nemen waarmee de Gelderse natuur en de Gelderse landschappen voor de toekomst veilig worden gesteld. Het burgerinitiatief is ondertekend door 4000 inwoners van Gelderland.

Keuzes maken
GS kunnen op dit moment nog niet precies zeggen hoeveel geld er de komende jaren beschikbaar is voor natuur en landschap. De provincies zijn hierover namelijk nog met het Rijk in onderhandeling. Maar het is al zeker dat er keuzes gemaakt moeten worden. GS willen graag de keuzes en mogelijkheden bespreken met de initiatiefnemers op 1 juni, als zij hun Uitvoeringsagenda (de concrete uitwerking van het Coalitieakkoord 2011-2014) bespreken met allerlei organisaties.

Bezuinigingen
Aanleiding voor het burgerinitiatief zijn de door het Rijk en de provincie aangekondigde drastische bezuinigingen op natuur en landschap. Deze bezuinigingen hebben grote gevolgen voor de natuur in Nederland, ook in Gelderland. In Gelderland betekenen de bezuinigingen dat geďsoleerd gelegen natuurgebieden en een aantal geplande natuurverbindingen onder druk komen te staan, evenals de aanleg van daarbij geplande wandel- en fietspaden. Het vergroten van een aantal natuurgebieden is onzeker geworden, waardoor de groene Gelderse organisaties vrezen dat goed beheer in de toekomst moeilijk en heel kostbaar wordt.

Hart voor de Natuur
Het burgerinitiatief is onderdeel van een grotere beweging: Hart voor Natuur, een landelijke coalitie van 30 natuur- en milieuorganisaties die zich inzetten voor de toekomst van natuur en landschap (zie Links).Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet