NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drama dreigt voor ganzen en smienten

23 juni 2011

Het ministerie van EL&I heeft een concept geproduceerd voor de nieuwe Natuurwet die eind dit of begin volgend jaar naar de Kamer gaat. Als de wet werkelijkheid wordt betekent dit een forse verslechtering voor vogels en natuur.

De plezierjacht op grauwe ganzen, kolganzen en smienten wordt dan van half augustus tot half februari geopend. Nu worden er in de winter al 100.000 tot 200.000 ganzen geschoten in verband met 'schadebestrijding'. Dat wordt met deze wet alleen maar erger. Voor soorten als kolgans en smient heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid. Van deze soorten overwintert respectievelijk 70% en 50% in Nederland. Bovendien blijkt uit populatieonderzoeken dat de kolgans onder druk staat door beperkte reproductie. Vogelbescherming is zeer verontwaardigd over dit voorstel en heeft dit in een brief aan staatssecretaris Bleker duidelijk gemaakt.

Als het voorstel wet wordt zou dat bovendien betekenen dat het akkoord van de Ganzen7 - zeven organisaties waaronder LTO en Vogelbescherming - is opgeblazen. Daar is juist afgesproken dat het schieten op ganzen in de winter tot vrijwel nul wordt gereduceerd. De wet lijkt bedoeld om jagers te plezieren; die kunnen straks het hele jaar ganzen schieten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet