NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

De Bomenstichting gaat haar deuren sluiten

17 juni 2011

Met grote spijt moet het bestuur bekend maken dat de Bomenstichting haar deuren gaat sluiten. Door het wegvallen van subsidies is het niet langer mogelijk gebleken een solide fundament te behouden onder de ideŽle grondslag van de stichting.

Bij ongewijzigd beleid stevent de Bomenstichting onherroepelijk op een faillissement af. De financieel-zakelijke analyse van de mogelijkheden in de nabije toekomst voor het aanboren van nieuwe geldbronnen leert dat het onhaalbaar is om de werkorganisatie van de Bomenstichting in stand te houden. In de komende maanden worden alle lopende werkzaamheden afgerond en afgebouwd.

Zwaar weer
In het afgelopen halfjaar werd het duidelijk dat de Bomenstichting in zwaar weer terecht is gekomen. Al langer kampt de Bomenstichting met teruglopende inkomsten: het aantal donateurs loopt gestaag terug en de (project)subsidies van de Rijksoverheid zijn vorig jaar beŽindigd. Het bestuur van de Bomenstichting heeft daarop een interim directeur aangesteld en hem de opdracht meegegeven de mogelijkheden te onderzoeken voor een koerswijziging binnen een strak financieel kader. De analyse maakt duidelijk dat een koerswijziging niet realistisch is.

Gepleit voor duurzame groene leefomgeving
De Bomenstichting heeft 41 jaar lang gepleit voor een duurzame groene leefomgeving, waarin bomen kansen krijgen om tot volle wasdom te komen. Bomen staan voor duurzaamheid, bomen verhogen het welzijn van mensen.

Er wordt momenteel onderzocht of en zo ja welke onderdelen van het werk van de Bomenstichting in de toekomst kunnen worden geborgd.

Zie voor meer informatie over de stichting bomenstichting.nl


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet