NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Luchtvaartindustrie veroorzaakt milieuschade en honger met biokerosine

20 juni 2010

Tijdens de jaarlijkse luchtvaartshow in Parijs die vandaag is gestart is er veel aandacht voor biobrandstoffen als middel om de luchtvaart te verduurzamen. Europese luchtvaartmaatschappijen zoals Lufthansa en KLM, zijn van plan in 2020 2 miljoen ton aan biokerosine per jaar te gebruiken.

Zij worden hierin gesteund door de Europese Commissie. KLM heeft al testvluchten ondernomen met biobrandstoffen. Milieudefensie waarschuwt dat biokerosine juist een grote aanslag pleegt op het klimaat, op tropische bossen en op schaarse landbouwgrond.

“Vliegen op voedsel is immoreel en schadelijk voor het milieu“, aldus Geert Ritsema van Milieudefensie. “Door in te zetten op biobrandstof werken bedrijven als KLM ontbossing in de hand, met grote milieuschade als gevolg. Daarnaast is het niet te verkopen dat landbouwgrond gebruikt wordt om maar zo veel mogelijk vliegtuigen in de lucht te houden terwijl we wereldwijd met een hongerprobleem kampen.”

Om de target van tweemiljoen ton biokerosine per jaar te halen is er zo'n 3,5 miljoen hectare, een gebied ten grote van België, aan grond nodig. Deze week komen Landbouw ministers van de G20 bijeen om maatregelen tegen stijgende voedselprijzen te bespreken. De Wereldbank, WTO, de Verenigde Naties en de OESO hebben allen aanbevolen subsidies en mandaten voor biobrandstoffen te schrappen vanwege de wereldwijde, nadelige impact op armoede en voedselprijzen.

Naar verwachting is komende woensdag de lancering van het “European Advanced Biofuels Flightpath” door de Europese Commissie, Airbus, de Europese Luchtvaartindustrie en Biobrandstofproducenten in Parijs.

Het beleidsdocument “Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses” van De Wereldbank e.a. is hier te vinden: http://ictsd.org/downloads/2011/05/finalg20report.pdf Gepubliceerd in mei 2011. Zie aanbeveling 6 op pagina 26: “Recommendation 6: G20 governments remove provisions of current national policies that subsidize (or mandate) biofuels production or consumption”.

Het rapport Flying in the face of facts van Friends of the Earth Europe, is hier te downloaden: http://www.foeeurope.org/publications/2011/FoEE_Flying_in_the_face_of_facts_June2011.pdf


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet