NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie controleert tegenprestaties landbouw

15 juni 2011

De Provincie Limburg gaat deze zomer bij agrarische bedrijven controleren of de ‘groene’ tegenprestatie in het kader van de regeling Bouwkavel Op Maat+ (BOM+) correct is uitgevoerd. Dit doet de Provincie in samenspraak met gemeenten.

Via de BOM+ kunnen agrariërs sinds 2003 hun bedrijf uitbreiden of nieuw bouwen in ruil voor tegenprestaties zoals het aanleggen van beplanting, wandelroutes, natuurontwikkeling of bijvoorbeeld bij de keuze van te gebruiken bouwmaterialen. Doel van de regeling is verdere verrommeling van het buitengebied tegen te gaan en om het landschap te verbeteren. De regeling vloeit voort uit een initiatief van Provinciale Staten van Limburg.

Bij een steekproef die door de Provincie werd uitgevoerd in 2009, bleek dat deze tegenprestatie in circa 80 procent van de bezochte projecten niet correct of niet volledig was uitgevoerd.
Na de teleurstellende controle resultaten van 2009 heeft de Provincie veel werk verzet om gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheid om controles uit te voeren en zo nodig handhavend op te treden tegen ondernemers die hun verplichtingen niet zijn nagekomen. De Provincie hoopt dan ook dat de komende steekproef betere resultaten zal opleveren dan twee jaar geleden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet