NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Utrecht en partners eens over invulling EHS

10 juni 2011

Natuurorganisaties, LTO, Provincie Utrecht en andere partijen zijn het donderdag eens geworden over de invulling van het 'Akkoord van Utrecht. 'Hierin is een verdeling gemaakt van gebieden die wel, mogelijk later, of niet meer zullen behoren tot de Utrechtse Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Bezuinigingen die het Rijk doorvoert op het gebied van natuur vormen de aanleiding voor het Akkoord van Utrecht. In januari waren de partijen het al eens over het aantal hectares. Dit heeft de provincie Utrecht uitgebracht als bod aan Staatssecretaris Bleker om tot een herijking van de Ecologische Hoofdstructuur in Utrecht te komen.

In het akkoord van Utrecht is afgesproken dat er 1500 hectare EHS tot 2018 wordt gerealiseerd. Gebieden ter grootte van 1.500 hectare, die partijen van minder belang achten voor het functioneren van de EHS, worden ontgrensd. Zie kaart.

De overige geplande natuurgebieden (circa 3000 ha) die nu nog in de EHS liggen, worden in een nieuwe zogenoemde groene contour aangelegd. In deze groene contour is het mogelijk natuur te ontwikkelen. Voor beschermde gebieden buiten Natura 2000 wordt nog dit jaar een herstelstrategie opgesteld.

Gedeputeerde Bart Krol: Ik ben blij dat wij in goed overleg ons bod aan de staatssecretaris concreet hebben kunnen maken. We gunnen met dit akkoord ruimte aan landbouw Ún ruimte aan natuur. Nu er overeenstemming bereikt is over de invulling van deze hectares is het nu wachten op een reactie van de staatssecretaris. Met hem zijn we intensief en op een constructieve manier in gesprek.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet