NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kabinet verkwanselt nationaal belang van de groene ruimte

14 juni 2011

Het Kabinet moet ons nationale unieke landschap beter beschermen tegen volbouwen en verrommeling en dit niet overlaten aan de provincies en gemeenten. Dat zeggen zes natuur-, milieu- en landschapsorganisaties naar aanleiding van de plannen van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Vandaag presenteert de minister haar Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

‘De landelijke overheid maakt het volbouwen van de open ruimte met woonwijken en bedrijventerreinen afhankelijk van besluitvorming en belangen van de 12 provincies en 418 gemeenten’, zegt Tjerk Wagenaar directeur van Natuur & Milieu. ‘Het Nederlandse landschap is van nationaal belang en daarvoor is ook nationale bescherming nodig’, aldus Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten.

In de plannen van de minister ligt de nadruk eenzijdig op ontwikkeling van economische centra, stellen de zes organisaties. Dit worden main-, brain- en greenports genoemd. Er is geen aandacht voor de minstens net zo belangrijke open ruimte daartussen, die juist zorgt voor het unieke karakter van het Nederlandse landschap. ‘Deze plannen zijn slecht voor Nederland, omdat ze leiden tot verdere verrommeling en verstedelijking van Nederland, verslechtering van het leefklimaat en tot meer mobiliteit en milieuschade,’ aldus Joris Hogenboom portefeuillehouder Ruimte van de Natuur- en Milieufederaties. Hank Bartelink, directeur van De12Landschappen: ‘Door gebrek aan eenheid in het ruimtelijk beleid, zal het Nederlandse landschap langzaam aan op veel plekken worden aangetast. Dat baart ons zorgen’.

Tot nu toe was het ook de taak van het Rijk om de identiteit van het Nederlandse landschap te bewaken. Daardoor werd tussen de steden niet gebouwd en bleef de ruimte open voor toerisme, recreatie en natuur. Deze taak hevelt het Rijk nu over naar de provincies en gemeenten. ‘Hierdoor is het risico groot dat het mooie landschap op veel plaatsen opgeofferd zal worden aan meer bebouwing, want daar valt veel geld aan te verdienen’ aldus Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie.

De zes organisaties vinden dan ook dat het rijk Nature Ports moet aanwijzen waarin ons nationale landschap wordt beschermd tegen verder volbouwen en verrommeling. Arno Willems, directeur van Landschapsbeheer Nederland: ‘Nature Ports leveren veel meer op dan de instandhouding ervan kost, denk aan vermeden kosten voor gezondheidszorg, recreatiemogelijkheden en stimulering van regionale economie en hogere onroerend zaakprijzen’.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet