NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Betere bedrijfsresultaten en schoner water door biodiversiteit

10 juni 2011

Betere bedrijfsresultaten en schoner water. Dat kan door het stimuleren van biodiversiteit. Tijdens twee masterclasses toont Waterschap Rivierenland wat je als agrariër kunt bereiken door slim gebruik te maken van biodiversiteitsmaatregelen. De bijeenkomsten zijn onderdeel van het Duits- Nederlandse samenwerkingsproject ‘Natuurlijke Grenswateren’, een initiatief om de waterkwaliteit in het grensgebied te verbeteren. Mengsels van grassen en klavers, een goede vruchtwisseling, het voorkomen van bodemverdichting, opbouw van voldoende organische stof in de bodem, stimulatie bodemleven, juiste bemestingsstrategie: het zijn allemaal maatregelen die bijdragen aan een goed bedrijfsresultaat en tegelijk ook gunstig zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater.

Masterclass melkveehouders In navolging van de masterclass agrobiodiversiteit in maart organiseert Waterschap Riviereland twee verdiepende masterclasses. Voor melkveehouders vindt de masterclass op maandag 27 juni a.s. in Driel plaats. Gastheer is Henk Mulder. Hij stelt zijn bedrijf graag open voor de bijeenkomst. “Je kunt altijd wat leren. Zo heb ik bij de eerste masterclass agrobiodiversiteit veel opgestoken van wat je allemaal in een profielkuil kan zien. Dat gaan we op mijn bedrijf zeker weer doen”.

Naast onderwerpen als graslandbeheer, grasmengsels en grasklaver komt ook vruchtwisseling op het melkveehouderijbedrijf aan bod. Hierbij is steeds aandacht voor praktische toepasbaarheid en het effect op productie en bodem- en waterkwaliteit. Masterclass akkerbouwers Akkerbouwers kunnen zich tijdens de masterclass op dinsdag 5 juli a.s. verdiepen in biodiversiteit.

Gastheer is dan André Jurrius. Hij heeft een modern biologisch akkerbouwbedrijf van 85 ha met graan, aardappelen, groenten en grasklaver. Naast aandacht voor het vast rijpadensysteem is er ook aandacht voor niet-kerende grondbewerking, bemesting en samenwerking met veehouder(s) om het bouwplan te verruimen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet