NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Startconferentie Habitat Euregio een succes

10 juni 2011

Op 7 juni jl. vond de startconferentie van het Habitat Euregio-project plaats in kasteel Rijckholt. Ruim 100 genodigden van natuur- en landschapsorganisaties en overheden waren deze dag aanwezig. Het thema van deze bijeenkomst luidde ‘missing links’: het zoeken naar verbindingen tussen de grote natuurgebieden en nationale parken in de grensstreek. Om de kwaliteit van de natuur en het landschap in de Euregio Maas-Rijn te verbeteren, is grensoverschrijdend werken noodzakelijk. Het contact met de burger en een goede samenwerking tussen de deelnemende partijen onderling is hierbij essentieel.

In Habitat Euregio werken dertien natuur- en landschapsorganisaties uit Nederland, België en Duitsland in de periode van 2010 – 2013 samen, om landschappelijke verbindingen tussen de grotere natuurgebieden en nationale parken te versterken en te vervlechten. Het hoofddoel hierbij is om de leefgebieden voor belangrijke soorten voor de ecosystemen in de grensstreek te verbeteren.
Het project Habitat Euregio is mogelijk door Europese subsidie uit het Interreg IV-programma van de Euregio Maas-Rijn. Dienst Landelijk Gebied (DLG) treedt op als trekker van het project.

Samenwerking en communicatie als leidraad
Sprekers als Claus Mayr (NABU), Wouter Helmer (Ark Natuurontwikkeling), Hans Niessen (Euregio Maas-Rijn) en Martine Lejeune, spraken over het belang van natuurverbindingen. Projectleider Ted Potters (DLG) onderstreepte in zijn presentatie het belang van publieksvoorlichting en het betrekken van burgers bij dit project. Ook de samenwerking tussen de betrokken partijen staat bij het project hoog in het vaandel. Potters: ‘Het is ontzettend belangrijk dat wij bij elkaar kijken hoe ieder met natuur en landschap omgaat. Zo leer je veel van elkaar. In het project zijn we ook al goed op weg met deze samenwerking. We zijn geen dertien einzelgängers.’

Dagvoorzitter Igance Schops, tevens directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, benadrukte communicatie als een sleutelbegrip in de grensoverschrijdende benadering van natuur en landschap. ‘De waarde van natuur en landschap moet je proberen te vertalen. Communicatie tussen de betrokken partners en met de burgers is van levensbelang’, aldus Schops.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet