NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming positief over ganzenvisie Dierenbescherming

9 juni 2011

De Dierenbescherming heeft vandaag een eigen visie uitgebracht over een ‘diervriendelijke oplossing om de overlast van zomerganzen te verminderen’. De visie is een reactie op het akkoord van de ganzen 7 die mede door Vogelbescherming is ondertekend.

Vogelbescherming is positief over veel elementen in de visie van de Dierenbescherming. Voorstellen om door inrichting van het landschap, waterpeil, verschraling van gebieden en gebruik natuurlijke predatie de overlast van ganzen te beperken zijn ook in de ogen van Vogelbescherming zeer goede maatregelen. Dit soort maatregelen zijn voorzien in de uitwerking van het akkoord van de G7. Deze kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de oplossing van problemen die zomerganzen veroorzaken en aan het op diervriendelijke wijze bereiken van de doelstellingen uit het akkoord van de ganzen 7.

Minder positief is vogelbescherming over het inzetten van honden voor het verjagen van ganzen, vooral omdat deze ook veel andere dieren verstoren en tot onnodige stress bij ganzen leiden. Bovendien is uit proeven gebleken dat het verjagen op deze wijze niet werkt.

De visie van Dierenbescherming gaat niet in op overwinterende ganzen. Op dit moment worden er tussen de 100.000 en 200.000 ganzen in de winter gedood. In het akkoord van de ganzen 7 wordt dit aantal tot vrijwel nul gereduceerd.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet