NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming sleept Staat voor rechter wegens nalaten ontpolderen Hedwigepolder

8 juni 2011

Vogelbescherming Nederland daagt de Nederlandse Staat om nu te starten met natuurherstel in de Westerschelde, waarvan ontpolderen van de Hedwigepolder één van de projecten is. Nooit eerder werd de Nederlandse staat voor de civiele rechter gedaagd wegens nalatigheid bij natuurbescherming. Vogelbescherming komt tot deze uitzonderlijke stap, omdat het vijf voor twaalf is voor de Westerschelde. Als de unieke getijdennatuur niet snel wordt hersteld, wordt het aftakelingsproces onomkeerbaar.

Na jarenlang gedraai en het niet nakomen van afspraken is Vogelbescherming de houding van de Nederlandse staat meer dan zat. Vogelbescherming stapt daarom naar de burgerrechter om natuurherstel in de Westerschelde door middel van ontpoldering van de Hedwigepolder af te dwingen. “Als dit kabinet niet het lef heeft om dit internationaal belangrijke natuurgebied te redden, doen wij het”, zegt directeur Fred Wouters van Vogelbescherming.

Vogelbescherming is zeer terughoudend in het voeren van juridische procedures voor de bescherming van vogels en natuur. Alleen wanneer zeer grote natuurbelangen in het geding zijn, besluit de organisatie tot zulke stappen. Dat is nu het geval. De unieke getijdennatuur van de Westerschelde is van levensbelang voor tienduizenden trekvogels. Door eerdere verdiepingen en inpolderingen is de natuur in de Westerschelde in zo’n rap tempo afgetakeld, dat het nu letterlijk pompen of verzuipen is.

Directeur Fred Wouters van Vogelbescherming: “Uit alle onderzoeken blijkt dat de natuur in de Westerschelde alleen hersteld kan worden door vergroting van de getijdennatuur door ontpolderen. Vorige kabinetten hebben hier meermaals toe besloten, er zijn handtekeningen onder verdragen met Vlaanderen gezet. Maar uitvoeren, ho maar. Nu deze regering uitstel op uitstel stapelt is voor ons de maat vol.”

Vogelbescherming heeft de Nederlandse staat vandaag de ingebrekestelling met ontwerp dagvaarding gestuurd. Wanneer de Staat niet binnen 2 weken schriftelijk toezegt de Westerschelde-verdragen, inclusief het ontpolderen van de Hedwigepolder, na te komen, zal de burgerrechter een oordeel moeten vellen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet