NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Roofvogels en uilen zijn niet voor de show!

7 juni 2011

Zes vogelorganisaties zijn tegen het gebruik van roofvogels en uilen voor commerciële doeleinden, zoals roofvogel- en uilenshows en roepen het publiek op om geen shows meer te bezoeken. Roofvogel- en uilenshows kennen vele nadelen: ze bevorderen de wens van particulieren zelf een roofvogel of uil te bezitten, ze leiden tot illegale handel, tot het houden van vogels onder zeer dieronvriendelijke omstandigheden, tot fokken met hybridisatie en tot faunavervalsing. De organisaties zijn Werkgroep Slechtvalk Nederland, Werkgroep Roofvogels Nederland, Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland, Oehoewerkgroep Nederland, Vogelbescherming Nederland en STONE, Steenuilen Overleg Nederland

Het aantal roofvogel- en uilenshows in Nederland neemt schrikbarend toe, blijkt uit onderzoek van Bureau Ulucus in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De shows worden meestal gehouden onder het mom van educatie, onderzoek toont echter aan dat de voorlichting meestal van bedroevend niveau is en dat toeschouwers niets te weten komen over de leefwijze van de vogels in het wild. Zowel bij het grote publiek als bij de instanties die dit vermaak inhuren bestaat veel onwetendheid over de nadelige effecten van roofvogel- en uilenshows. In de flyer “Roofvogels en uilen zijn niet voor de show” staan deze nadelen kort en bondig beschreven.

De problemen van roofvogels- en uilenshows op een rij:

Welzijnsproblemen
In gevangenschap kunnen vogels hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Ze krijgen nauwelijks de kans om te vliegen, mogen niet op eigen prooien jagen (en opeten), hebben niet de vrijheid een partner te kiezen en een nest te bouwen om jongen groot te brengen. Voor het grootste deel van de tijd zitten ze in een te klein hok of zitten ze met een kort touw vast aan een blok. Nachtvogels, zoals uilen, moeten overdag in het volle zonlicht optreden.

Slechte voorlichting
In de meeste shows wordt nauwelijks voorlichting gegeven. Waar dit wel gebeurt, is de verschafte informatie soms zelfs onjuist. Daarbij past het karakter van de shows niet bij de voorlichting over deze dieren. Tijdens de shows moeten ze kunstjes doen in een onnatuurlijke omgeving te midden van een mensenmassa die de vogels kan aanraken en aaien. Volstrekt in tegenstelling tot het gedrag van de vogels in het wild.

Shows creëren vraag
De shows bevorderen de wens van mensen om een roofvogel of uil als huisdier te hebben. En waar vraag is ontstaat aanbod. Dat aanbod bestaat deels uit in gevangenschap gefokte vogels, maar voor een deel ook uit eieren en nestjongen die uit nesten in het wild zijn geroofd.

Faunavervalsing
Tijdens shows komt het geregeld voor dat een in gevangenschap gefokte vogel de vrijheid kiest en ontsnapt. Bij particulieren ontsnappen nog veel meer roofvogels en uilen. Een deel van de ontsnapte vogels wordt niet teruggevangen en vormt een bedreiging voor de Nederlandse natuur. Deze vogels kunnen bijvoorbeeld wild broedende vogels verstoren en ze brengen vreemd DNA en vreemde ziektes in onze natuur.

De bovengenoemde organisaties vinden dat roofvogels en uilen in de vrije natuur moeten leven. Daar kunnen ze hun eigen keuzes maken en hebben ze de gelegenheid hun natuurlijke gedrag te vertonen. Vandaag de dag kun je in ons land roofvogels en uilen overal tegenkomen en bewonderen: van het stadscentrum tot het platteland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet