NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie

30 mei 2011

De provincie Noord Holland wil landschap en cultuurhistorie meer verankeren in de ruimtelijke ontwikkeling. Informatie over landschap en cultuurhistorie is daarom samengebracht in de nieuwe Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie.

De kaart is een geografische uitwerking van de Leidraad landschap en cultuurhistorie en een herziening van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). De Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie geeft onder andere informatie over landschapstypen, aardkundige waarden, cultuurhistorische objecten, archeologische verwachtingen en molens, militaire structuren en historische dijken.

Naast het bestaande beleid toont de kaart ook ‘visioenen over het landschap’. Deze beelden stellen mogelijke ontwikkelingen voor die inspiratie en ideeën kunnen geven voor planvorming.

De Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die zich bezighouden met de inrichting van de ruimte in Noord-Holland. Maar de kaart biedt ook een schat aan informatie voor iedereen die is geïnteresseerd in landschap, cultuurhistorie en historische geografie.

Zie http://gis.noord-holland.nl/chi/start.html

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet