NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Veel duurzame energie nu al rendabel

31 mei 2011

Veel bronnen van hernieuwbare energie kunnen nu al rendabel zijn. Dat heeft IUCN NL dinsdag gezegd in reactie op de publicatie van de volledige versie van het Special Report on Renewable Energy Sources van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Volgens IUCN NL wordt duurzame energie op achterstand gezet door overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. Als in de kostprijs voor fossiele brandstoffen als olie en gas ook de kosten voor hun vervuiling en bijdrage aan de klimaatverandering worden meegerekend, dan zouden veel vormen van hernieuwbare energie nu al economisch rendabel zijn.

Volgens IPCC kan duurzame energie tegen 2050 bijna 80 procent van de wereldwijde energiebehoefte dekken. Het gaat om energie uit bijvoorbeeld wind, zonlicht, waterkracht en biomassa op basis van bestaande technologie. De politiek moet daarvoor wel de overstap naar hernieuwbare energie stimuleren, door milieukosten in de kostprijs op te nemen en subsidiering op vervuilende energiebronnen af te bouwen.

Volgens IUCN NL toont het onderzoek van IPCC aan dat er op dit moment al genoeg technieken voorhanden zijn om de aarde op voornamelijk duurzame energie te laten draaien. Uit het rapport blijkt dat vooral sociaal-economische barrières de overstap op dit moment tegenhouden.

IUCN NL plaatst wel een kanttekening bij de grote hoeveelheid biomassa die volgens IPCC nodig is voor hernieuwbare energie in 2050. Het panel gaat ervan uit dat biomassa tot drie kwart van de duurzame energie kan leveren. De toenemende vraag naar biomassa kan er echter toe leiden dat er nog meer natuur verloren gaat aan uitdijend landbouwareaal.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet