NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuur & Milieu heeft 2010 gezond afgesloten

30 mei 2011

2010 was een dynamisch jaar voor Natuur & Milieu. Met zowel hoopvolle als bedreigende ontwikkelingen, een aangescherpte strategie, een lastige reorganisatie en – gelukkig – een positief financieel resultaat. Belangrijke ontwikkeling voor Natuur & Milieu in 2010 was de vernieuwde strategie ‘Versnellen, Verbinden en Verzilveren’ met de focus op schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel.

Net als vele NGO’s had de organisatie te kampen met bezuinigingen vanuit de overheid. Het wegvallen van een subsidiebedrag van € 1,8 miljoen van het toenmalige ministerie van VROM had een reorganisatie tot gevolg. Door snel en adequaat ingrijpen, én door de steun van onder ander de Nationale Postcode Loterij en donateurs, wist Natuur & Milieu in 2010 een positief financieel resultaat te halen van bijna € 300.000,-. Gelukkig kan de organisatie terugkijken op een jaar met mooie resultaten en inspirerende samenwerkingen met bedrijven, organisaties en consumenten.

Op het gebied van energie, mobiliteit en voedsel is veel bereikt middels succesvolle projecten en campagnes. Zo heeft, naar aanleiding van de campagne ‘Het Nieuwe Werken doe je zelf’, 22% van de werknemers laten weten dat het eigen bedrijf extra stappen naar Het Nieuwe Werken heeft gezet, met alle voordelen voor People, Planet en Profit; via de door Natuur & Milieu geïnitieerde CO-2 markt hebben bedrijven en consumenten ruim 1.900 ton CO2-rechten aangekocht en laten vernietigen als klimaatcompensatie; en twintig grote (inter)nationale autolease- en autoverhuurbedrijven tekenden het Cleaner Car Contract, een ander groen en slim initiatief van Natuur & Milieu, waarmee de bedrijven beloven schonere auto’s aan te schaffen. De directe milieuwinst hiervan is vergelijkbaar met het energieverbruik van inwoners van een middelgrote stad en levert bovendien een jaarlijkse besparing aan brandstofkosten op van ruim € 900 miljoen. Op het gebied van voedsel heeft Natuur & Milieu samen met supermarkten en vleesproducenten belangrijke stappen gezet naar verduurzaming van de vlees- en zuivelproductie.

Ook kreeg Natuur & Milieu een nieuwe, verfrissende huisstijl die goed bij de organisatie past: ‘positief, resultaatgericht en samen’. In 2011 willen we nog gerichter en samen met anderen bijdragen aan een schoner, mooier en duurzamer Nederland. Het jaar 2011 zal in het teken staan van zonne-energie, windenergie, flexitariërs en luchtkwaliteit.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet