NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EU-budget onvoldoende groen

1 juli 2011

Vogelbescherming Nederland en BirdLife International reageren teleurgesteld op het begrotingsvoorstel op landbouw van de Europese Commissie voor de periode na 2013. Europa doet geen concrete toezeggingen voor het behoud van Europese natuur en dat is slecht nieuws voor de vogels van het boerenland, waarmee het toch al erg slecht gaat. Vogelbescherming dringt er daarom bij de Nederlandse regering op aan zich sterk te blijven maken voor een vergroening van de EU begroting.

Het voorstel van de Europese Commissie ontbeert duidelijke financiële doelen voor investeringen in biodiversiteit en klimaat en er wordt geen extra geld voor agrarisch natuurbeheer beschikbaar gesteld. Dat is een slechte zaak voor onder andere Natura 2000 en de vogels van het boerenland, waarmee het in bijna heel Europa slecht gaat.

Voorbeelden hiervan zijn de grutto en de patrijs. Beide soorten zijn voor hun overleving afhankelijk van landbouwgebieden. Maar hun voortbestaan staat in heel Europa onder druk, door intensieve en grootschalige landbouw.

De huidige herziening van het EU budget is een mogelijkheid om de bestedingen van de EU in lijn te brengen met de EU doelstellingen, zoals toezeggingen die gedaan zijn ten aanzien van biodiversiteit en klimaat. Deze mogelijkheid doet zich slechts één maal per 10 jaar voor. Het nieuwe budget moet zich richten op publieke goederen en moet Europa naar een duurzame economie leiden. Helaas ligt het voorstel van de commissie hier nog mijlenver vandaan.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet