NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jongerenraad presenteert adviezen ‘Natuur Verdient Beter’

8 juli 2011

De Jongerenraad van Overijssel presenteerde 4 juli de handreiking ‘Natuur Verdient Beter' plus een verslag van de werkbijeenkomst en de adviezen die daaruit voortvloeiden aan gedeputeerde Hester Maij.

Nieuwe strategieën natuurrealisatie
De Jongerenraad van Overijssel en de eenheid Landbouw, Natuur en Landschap van de provincie Overijssel organiseerden in het voorjaar de werkbijeenkomst ‘Natuur Verdient Beter'. De bijeenkomst stond in het teken van het werken aan nieuwe strategieën en methoden voor natuurrealisatie, met vertegenwoordigers van jong Overijssel en van overheid, landbouw, recreatie/toerisme en natuurorganisaties.

Adviezen
De vertegenwoordigers beschreven het probleem waar ze tegenaan liepen en de jongeren gaven onder coördinatie van adviseurs van de eenheid Landbouw, Natuur en Landschap verschillende adviezen.

De adviezen zijn opgedeeld in verschillende thema's:

1. Werkgroep Economie en natuur

•inrichtingsmaatregelen waar noodzakelijk, natuurlijke systemen hun gang laten gaan waar kan
•stimuleer particuliere natuurontwikkeling
•verminder het aantal betrokken instanties en bureaucratie
•optimaliseer het draagvlak voor natuur, vooral door verbetering van de communicatie
•koppel de beleidsdoelen van de overheid
•verdien aan natuur via vestigingsklimaat, recreatie, branding
•stimuleer verantwoordelijkheid voor en verbondenheid met natuur bij burgers en bedrijven


2. Werkgroep Toerisme en natuur

•samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijven om natuur te adopteren
•zet in op streekproducten en ontwikkel een natuurlogo
•toeristenbelasting moet terugkomen in het natuurgebied en bijdragen aan de beheerkosten
•meer verantwoordelijkheid voor natuuronderhoud bij de gebruiker, met kaderstellende regelgeving van de overheid

3. Werkgroep Jongeren en natuur

•beperkte aandacht voor natuur bij jongeren is tijdelijk, met volwassen worden keert deze terug
•meer (praktische) natuureducatie en -bewustwording op scholen, investeer in contacten
•jongeren gaan pas de natuur in als er iets te beleven valt, vooral niet belerend
•verbeter de promotie, bijv. via social media


4. Werkgroep Beheer Weerribben-Wieden (Casus Weerribben-Wieden)

•gebied trekt één miljoen bezoekers, laat gebruikers/profiteurs betalen
•verhoog de prijzen van streekproducten en recreatieve activiteiten
•verbeter de profilering en ontwikkel een kwaliteitskeurmerk
•organiseer (betaalde) activiteiten in rietproductie, bijv. werkvakanties
•ontwikkel een systeem van Weerribbendonateurs
•technisch: laat studenten van bijv. Universiteit Twente een businesscase ontwikkelen

Samenwerking
De Jongerenraad werkt inmiddels samen met onder andere het bestuur van Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer regio Oost, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten regio Overijssel, IJssellandschap en Eelerwoude - om de adviezen uit te werken.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van de handreiking vragen of wilt u een exemplaar ontvangen dan kunt u terecht bij de werkgroep van de Jongerenraad, via de projectleiding of Roy Spijkerboer (RoySpijkerboer@gmail.com). Voor informatie over projecten en programma's van de Jongerenraad kunt u terecht op de website www.jongerenraadoverijssel.nl en Twitteraccount @JROverijssel.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet