NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vijf van de acht tonijnsoorten met uitsterven bedreigd

7 juli 2011

Het gaat slecht met de verschillende soorten tonijn in de wereld. Uit de eerste overzichtsstudie blijkt dat vijf van de acht tonijnsoorten bijna of geheel worden bedreigd. Dat heeft IUCN (International Union for Conservation of Nature) donderdag bekendgemaakt.

Uit de nieuwe IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten blijkt dat de zuidelijke blauwvintonijn ernstig wordt bedreigd. De (Atlantische) blauwvintonijn is bedreigd en de grootoogtonijn staat in de categorie kwetsbaar. Ook de geelvintonijn en de witte tonijn zijn sterk in aantal achteruit gegaan.

Volgens Kent Carpenter, manager van de afdeling maritieme biodiversiteit van IUCN, heeft de zuidelijke blauwvintonijn door overbevissing zo'n klap gekregen dat de soort weinig kans maakt zich ooit te herstellen. Nu loopt ook de blauwvintonijn in de Atlantische oceaan dit gevaar.

"Als de visserij niet veranderd loopt de populatie blauwvintonijn in het westelijk deel van de Atlantische oceaan het risico in te storten," aldus Carpenter. In Nederland wordt vooral tonijn uit blik gegeten. Vorig jaar steeg de verkoop daarvan met bijna 10 procent.

Volgens IUCN kunnen de blauwvintonijnen alleen worden behoed voor uitsterven als het vissen op deze soorten volledig stopt totdat hun aantallen voldoende hersteld zijn. In dat geval moeten overheden wel optreden tegen het gevaar van illegale visserij. Deze harde maatregel op de korte termijn kan ervoor zorgen dat banen in de visserij op de lange termijn behouden blijven.

De studie naar tonijnen maakt onderdeel uit van een onderzoek waarin IUCN voor het eerst de complete families van de makrelen (Scombridae) en de zeilvissen (Istiophoridae) in kaart heeft gebracht. Tot de Scombridae behoren naast de tonijn ook de makreel en bonito. De Istiophoridae wordt onder andere vertegenwoordigd door de marlijn.

Van de in totaal 61 vissoorten die onder deze families vallen, worden er zeven met uitsterven bedreigd. Naast de tonijnsoorten gaat het vooral om verschillende soorten marlijnen. Met name soorten met een lange levensduur hebben het moeilijk. Door hun trage voortplantingscyclus kunnen deze soorten zich nauwelijks herstellen.

Als consumptievissen hebben veel van deze vissoorten een grote commerciŽle waarde. Naast overbevissing worden de vissen bedreigd door aantasting van hun leefgebieden en vervuiling. Omdat vissers hoge prijzen voor deze vissoorten kunnen vragen, en omdat internationale visbedrijven moeilijk te reguleren zijn, blijft onder andere overbevissing een serieus probleem.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet