NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Thema Natuurprijs 2011

5 juli 2011

De Nationaal Groenfonds Natuurprijs wil dit jaar succesvolle initiatieven belonen van ‘ondernemen met natuur’. Ondernemerschap dat leidt tot een win-win situatie. Winst voor de onderneming en winst voor de natuur. Winst kan in dit verband betekenen: meer natuur, een hogere kwaliteit (van natuur of ontwerpkwaliteit), kostenreductie of opbrengstverhoging. Het thema voor de Natuurprijs dit jaar is ‘Ondernemen met Natuur’.

Bedrijven, brancheverenigingen, particuliere grondeigenaren, natuurbeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen kunnen zich inschrijven voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2011. De inzendingen kunnen al gestarte projecten zijn, maar ook ideeën die nog op de tekentafel liggen en waarvoor nog steun gevonden moet worden.

De uitreiking van de prijs vindt plaats op 24 november 2011, tot uiterlijk 29 september 2011 is inzending mogelijk.

Meer informatie Nationaal Groenfonds Natuurprijs
Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet