NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten zet in op ruim vijftig natuurgebieden

24 juni 2011

Natuurmonumenten wil de komende jaren ruim vijftig natuurgebieden ontwikkelen, uitbreiden en/of opknappen. Deze ambities staan in een voorstel dat algemeen directeur Jan Jaap de Graeff vrijdag in Den Haag heeft gepresenteerd.

Staatssecretaris Bleker wil fors bezuinigen op natuur. Hij werkt aan een plan om het natuurnetwerk van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af te slanken. Natuurmonumenten snapt dat bezuinigingen nodig zijn, maar vindt dat de EHS op een behoorlijke manier moet worden afgemaakt. Daar is echter meer tijd voor nodig. Bovendien moeten prioriteiten worden gesteld. Reden voor Natuurmonumenten om de ambities voor ‘haar’ natuurgebieden voor de periode 2011-2015 op een rij te zetten. 'Met het aanwijzen van deze ruim vijftig gebieden tonen wij aan dat we durven te kiezen. Het is nu aan het Rijk en de provincies om de uitgestoken hand aan te pakken', aldus De Graeff.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet