NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Subsidie voor visserij in Fryslân

9 augustus 2011

Visserijgemeenschappen in Fryslân kunnen van 1 t/m 30 september weer gebruik maken van de subsidieregeling ‘Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden'. Het budget voor de regeling komt uit het Europees Visserijfonds en uit provinciale en gemeentelijke middelen voor plattelandsbeleid. Voor deze openstelling is maximaal € 250.000 beschikbaar.

Het Friese Visserijgebied bestaat uit alle kustgemeenten langs het IJsselmeer en de Waddenzee, zonder de stadskernen van Sneek, Bolsward en Franeker. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Regelingen. Geďnteresseerden kunnen informatie over de regeling opvragen bij Plattelânsprojekten Noardwest Fryslân in Franeker.

Projecten
Uit de vorige ronde voor subsidieaanvragen zijn twee projecten gehonoreerd. Een van de projecten is een proefproject in natuurgebied de Anjumer Kolken. Dit gebied ligt ten Noorden van de Súd Ie. Het project richt zich op het herstel en beheer van het leefgebied van de aal. Ook richt het project zich op het toegankelijk maken van de twee Noordelijke afwateringsystemen van Fryslân. Dit laatste is een onderdeel van het project Súd Ie en het Waterplangebied Dongeradeel. De Friese Bond van Binnenvissers nam het initiatief voor dit project.

Het andere project is ‘Educatief IJsselmeervissen'. Het doel van het project is scholieren van 8 t/m 12 jaar het IJsselmeergebied te laten ervaren. Vissers varen met de schoolkinderen op het IJsselmeer zodat de kinderen meer leren over de visserij en de natuur eromheen. De vissers gebruiken hun kennis en expertise van het gebied. Daarnaast geven zij demonstraties van hun werk. Natuurorganisaties en informatiecentrum Mar en Klif doen ook mee aan het project. Ursa Major Services BV nam het initiatief voor dit project. Dit is een dochteronderneming van de Nederlandse Vissersbond.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet