NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waterschap Aa en Maas start aanleg ecologische verbindingszone's

9 aug 2011

Waterschap Aa en Maas start op 22 augustus 2011 met de aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) Lage Raam deeltraject Rijkevoort en de EVZ St. Anthonisloop en Balkloop. De EVZ langs de Lage Raam wordt ten zuiden van Rijkevoort gerealiseerd in de gemeente Boxmeer en de gemeente St. Anthonis. De EVZ St. Anthonisloop en Balkloop bestaat uit twee trajecten. Een traject ligt langs de St. Anthonisloop in de gemeente Mill & St. Hubert nabij de Scheiwalweg. Het andere traject ligt langs de Balkloop ten oosten en westen van de A73 in de gemeente Boxmeer. Tot en met 31 december 2011 werkt het waterschap hier samen met de gemeenten en Staatsbosbeheer aan 6,8 kilometer EVZ. De realisatie geeft een belangrijke impuls aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier.

Belang EVZ
Natuurgebieden liggen vaak verspreid en worden door allerlei barriŤres (zoals wegen) doorsneden. Een ecologische verbindingszone is een natuurstrook, die de natuurgebieden weer met elkaar verbindt. Zo kunnen planten en dieren zich veilig verplaatsen en krijgen ze meer leefruimte. De EVZ langs de Lage Raam is een onderdeel van een verbinding tussen het natuurgebied de Ullingse Bergen met het oorspronkelijke beekdal van de Lage Raam. De EVZ Langs de St. Anthonisloop en de Balkloop staat in verbinding met het beekdal van de Lage Raam en de EVZ langs de Oeffeltse Raam, die in verbinding staat met de natte natuurparel' de Vilt.

Inrichting voor plant en dier
Om de uitwisseling van planten- en diersoorten tussen verschillende natuurgebieden mogelijk te maken, richt het waterschap de EVZs zo optimaal mogelijk in voor o.a. de kamsalamander, de das, de modderkruiper en Struweelvogels. De huidige steile oevers worden verflauwd (natuurvriendelijke oevers), want een gevarieerde oever, van nat naar droog, zorgt voor een grote variatie aan plantensoorten. Hier komen weer allerlei zoogdieren, insecten en amfibieŽn op af. Daarnaast komen er amfibieŽnpoelen, dit zijn uitstekende broed- en overwinterplaatsen voor kikkers, padden en salamanders. Tevens worden er struiken aangeplant die dienen als schuilplek of voor de voedselvoorzieningen voor diverse vogels, amfibieŽn en zoogdieren.

Samenwerking
Waterschap Aa en Maas legt in opdracht van de provincie Noord-Brabant ecologische verbindingszones aan. Bij de aanleg van de EVZ werkt het waterschap samen met de gemeente Boxmeer, St Anthonis, Mill & St Hubert en Staatsbosbeheer. De provincie Noord-Brabant, maken het project mede mogelijk.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet