NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

HygiŽne nodig bij veldwerk voor Ranavirus

29 juli 2011

Het zal voor velen wennen zijn, maar het is helaas noodzakelijk: hygiŽnisch werken in het veld om de verspreiding van ziekteverwekkers voor amfibieŽn en vissen te voorkomen.

De huidziekte chytridiomycose, veroorzaakt door de schimmel Batrachochytrium dendrobatidis, veroorzaakt wereldwijd massale sterfte onder amfibieŽn, ook in Europa. Deze schimmel is ook in Nederland aanwezig. Eind 2010 is ranavirus in Nederland aangetoond. Er zijn verschillende ranavirussen.

Ranavirussen kunnen massale sterfte veroorzaken in populaties vissen, amfibieŽn, of reptielen. De uitbraken zijn meestal van korte duur en komen vooral voor rond de zomer. Ruim duizend groene kikkers en enkele kamsalamanders stierven in september 2010 in een vijver bij het bezoekerscentrum van Dwingelderveld. Mogelijk komt ranavirus verder verspreid in Nederland voor.

Mens als vector
Het is bij beide ziektes duidelijk dat de mens een belangrijke rol speelt als verspreider van de schimmel of van het virus. Om die reden kunnen activiteiten in het veld een potentieel risico vormen voor amfibieŽn. Eenvoudige desinfectiemaatregelen die kleding en veldmaterialen reinigen, zijn zeer effectief in het verminderen van de verspreiding van schimmels of virussen naar nu nog Ďschoneí gebieden.

Hygieneprotocol
RAVON heeft op de website een eenvoudig protocol staan waarin de preventieve maatregelen staan die u kunt nemen om ervoor te zorgen dat u geen ziektes verspreidt. Hier staan ze in het kort opgenoemd:

Wat te doen?
Wees in het veld bewust van de mogelijkheid dat u ziekteverwekkers over grote afstanden kan transporteren en desinfecteer daarom preventief. Attendeer ook anderen op het nut en de noodzaak van desinfecteren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet