NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beheer natuur vliegbasis Soesterberg helder in beeld

25 aug 2011

De milieueffecten van de herinrichting van de luchtmachtbasis Soesterberg zijn goed onderzocht. Dit concludeert de Commissie voor de m.e.r. Natuur staat centraal in het milieueffectrapport (MER). De natuurwaarden op Soesterberg zijn namelijk uniek voor de Heuvelrug en ver daarbuiten. Het MER concludeert dat de nieuwe plannen samen kunnen gaan met natuur. De Commissie adviseert wel om Ďachter de handí maatregelen uit te werken om in te zetten, wanneer recreatie natuurschade veroorzaakt.

Het project
Het plan voor de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg bestaat uit nieuwe natuur, een museum, een bezoekerscentrum en 440 nieuwe woningen. Het terrein zal ook geschikt zijn voor evenementen. Om het plan mogelijk te maken zijn nieuwe bestemmingsplannen opgesteld door de gemeenten Soest en Zeist. De gemeenteraden van Soest en Zeist moeten hierover nu een besluit nemen.

De milieueffecten
Het belangrijkste onderwerp in het MER is natuur. De natuurwaarden op Soesterberg zijn namelijk uniek voor de Heuvelrug en ver daarbuiten. Het MER brengt de bestaande natuurkwaliteit (onder meer schraalgraslanden) goed in beeld. De huidige natuurkwaliteit blijkt hoger dan eerder werd aangenomen en er is ook nog ruimte voor verbetering.

De recreatiedruk door bewoners, bezoekers (evenementen) en recreanten kan op gespannen voet staan met de aanwezige kwetsbare natuur en de functie van het gebied als ecologische verbindingszone (onderdeel Ecologische hoofdstructuur). Soorten als Edelhert en Boommarter moeten in de toekomst het gebied gaan gebruiken als verbinding tussen leefgebieden en zijn gevoelig voor verstoring. Kwetsbare schraalgraslanden kunnen door recreatie en bij evenementen aangetast worden.

Uit het MER blijkt dat natuur en de plannen voor de luchtmachtbasis samen kunnen gaan en dat ook nog ruimte overblijft voor verbetering van de natuurkwaliteit. Het MER noemt inrichtingsmaatregelen en toezicht en handhaving als de manier om dit te bereiken.
Dit is helder beschreven in een nieuw inrichtings- en beheersplan. De Commissie adviseert vanwege de kwetsbaarheid van de natuur aanvullend hierop nog wel Ďachter de handí maatregelen uit te werken. Deze kunnen natuur tegen recreatiedruk beschermen, wanneer uit monitoring blijkt dat recreatie de natuurkwaliteit aantast.

Commissie voor de m.e.r.
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages; zij spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief. Informatie over het werk van de Commissie is te vinden op www.commissiemer.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet