NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe Structuurvisie buitengebied maakt landschapsfonds mogelijk

23 aug 2011

Met de vaststelling van een nieuwe Structuurvisie Buitengebied maakt de gemeente Ede het instellen van een landschapsfonds mogelijk. De structuurvisie is de juridische vertaling van het Ontwikkelingsplan Buitengebied dat de gemeenteraad al in 2008 vastgesteld heeft.

In de structuurvisie staat de koers van de gemeente voor het buitengebied: nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied van Ede moeten bijdragen aan de kwaliteit van het buitengebied. De visie is ten opzichte van het ontwikkelingsplan geactualiseerd, wijzigingen in het beleid en de bezuinigingen zijn verwerkt. De grote lijnen zijn echter intact gebleven.

Een Structuurvisie is niet rechtstreeks bindend voor de burger. Wel toetst de gemeente haar eigen plannen aan de Structuurvisie. Het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied, dat de gemeenteraad kort voor de zomervakantie heeft vastgesteld, kon uiteraard nog niet aan de Structuurvisie getoetst worden, maar was wel gebaseerd op het Ontwikkelingsplan Buitengebied. Alle herzieningen en actualiseringen van het bestemmingsplan zullen wel aan de Structuurvisie getoetst worden.

Uitvoeringsprogramma
De structuurvisie bevat ook een uitvoeringsprogramma met projecten die de gemeente graag in de periode 2011-2018 wil uitvoeren. Aanleg van fiets- en wandelpaden, de inrichting van de Doesburger Eng en herstel en ontwikkeling Luntersebos zijn projecten die in het uitvoeringsprogramma staan. Deze projecten passen natuurlijk binnen de koers voor het buitengebied.

Landschapsfonds
De vaststelling van de Structuurvisie Buitengebied Ede maakt ook de werking van het landschapsfonds mogelijk. Elke keer als een functiewijziging van agrarisch naar wonen, bedrijven, maatschappelijke of recreatieve functies in het buitengebied plaatsvindt dan moet de veroorzaker geld betalen aan de gemeente en dat komt terecht in dit landschapsfonds. Vervolgens gebruikt de gemeente dit fonds voor het realiseren van projecten die het landschap en/of de natuur verbeteren in het buitengebied. De projecten waar het geld naar toe gaat staan al vast en zijn opgenomen in de structuurvisie. Aanleg en herstel landschapselementen, klompenpaden en herontwikkelen bossen zijn een paar van deze projecten.

Het college stelt de gemeenteraad voor de Structuurvisie op 29 september 2011 vast te stellen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet