NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

‘ESPON 2013 Programme’ subsidie voor landschapsvisie Drielandenpark

24 aug 2011

Woensdag 24 augustus start de Europese aanbesteding van het project ‘landschapsvisie Drielandenpark’. Dit project wordt financieel volledig mogelijk gemaakt en uitgevoerd door het Europese programma ESPON 2013. Het project is ingediend door de projectpartners Provincie Limburg, Vlaams Gewest, Région Wallonne, Stadt Aachen en Städteregion Aachen. Doel van het project is een beschrijving van de Europese identiteit van het Drielandenpark op basis waarvan een grensoverschrijdende landschapsvisie wordt opgesteld én verbindingen worden gelegd met Europees beleid. Het Drielandenpark is het groene hart van de Euregio Maas-Rijn, gelegen rond de grote steden Maastricht, Hasselt, Heerlen, Aken en Luik.

Europees project
Voor het thema ‘landschap in het Drielandenpark’, heeft de internationale Stuurgroep Drielandenpark een voorstel ingediend voor Europese financiering uit het ESPON 2013 programma. In Juli 2011 berichtte ESPON dat het ingediende voorstel, getiteld: ‘Landscape Policy for the Three Countries Park’ uit meer dan 30 ingediende projecten uit heel Europa, geselecteerd is voor uitvoering. Het voorstel behaalde daarbij de hoogste score van alle ingediende voorstellen. Intussen is het voorstel uitgewerkt in een projectplan waarmee het project op 24 augustus 2011 Europees wordt aanbesteed.

Organisatie
Het project wordt volledig gefinancierd door ESPON. Het gaat daarbij om een bedrag van €360.000,-- . De projectpartners leveren onder aanvoering van de Provincie Limburg menskracht voor de uitwerking en begeleiding van het project en zorgen voor de aanlevering van data en het verspreiden van de resultaten.

Beoogde resultaten
Met de studie wordt het Drielandenpark in een Europese context geplaatst en wordt het gebied vergeleken met andere Europese gebieden. Hiermee worden de (ontwikkelings)mogelijkheden in een Europese context onderbouwd. Deze ontwikkelingsmogelijkheden vormen de basis voor een grensoverschrijdende landschapsvisie voor het Drielandenpark.
Tevens kunnen de partners voor de ontwikkeling van het landschap in het Drielandenpark met deze studie beter gebruik maken van het Europese landbouwbeleid (CAP) en de daarvoor inzetbare EU middelen. Daarnaast is het de bedoeling dat men over en weer leert van de sterke en zwakke punten in het eigen landschapsbeleid. Daarmee krijgt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partners voor de kwaliteit van het landschap inhoud en kunnen concrete landschapsprojecten beter worden benoemd en uitgevoerd.

ESPON
ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion), is één van de ondersteunende instituten van de EU. De taak van ESPON is de monitoring en evaluatie van de versterking van Europese regio’s (cohesiebeleid). Zij doet dit door eigen studies en uitbesteding van opdrachten. Daarnaast kent ESPON het zogenaamde Priority 2 - programma, waarin de Europese regio’s (‘stakeholders’) zelf onderwerpen en thema’s voor onderzoek aan kunnen dragen. Meer info: www.espon.eu.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet