NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fonds Groen Haaglanden: vijf nieuwe groene projecten

10 aug 2011

De bijdrage voor het Fonds Groen Haaglanden door de Haaglanden-gemeenten, maakt de realisatie mogelijk van nog eens vijf nieuwe groene projecten in de regio.

Onlangs werd bekend dat ook de volgende projecten kunnen worden uitgevoerd.

- Het bouwen van een nieuwe recreatieve paardenstal passend bij de boerderijlocatie Meijendel in Wassenaar.
- Belevingsroute Korftlaan in Delft, door de aanleg van een pad, bebording en doe-objecten. Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van het gebied Delftse Hout.
- Het project koeien de weijk in Delft, betreft een voor agrarisch en natuurrecreatie geschikt gemaakt terrein, waarin koeien kunnen grazen met daarin een voet- en fietspadverbinding.
- De aanleg van een natuurlijk speelterrein, de Speeldernis, in de Poelzone in de gemeente Westland.
- Het planten van zogenoemde hoogstam fruitboomgaarden op vier locaties in Midden-Delfland.

Eerder was al bekend gemaakt dat het Stadsgewest een financiële bijdrage levert aan negen projecten in de gemeenten Delft, Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Zoetermeer.

Deze projecten dragen zichtbaar bij aan de kwaliteit van groen en recreatie en kunnen op korte termijn worden uitgevoerd.

Fonds Groen Haaglanden
Stadsgewest Haaglanden richtte het Fonds Groen Haaglanden begin 2010 op. De negen Haaglanden-gemeenten leveren jaarlijks een bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner per Haaglanden-gemeente.

Het fonds financiert de uitvoering van Groenprojecten passend binnen het Groenbeleidsplan. Het Groenbeleidsplan benadrukt welke verschillende functies de groengebieden voor de bewoners en voor de natuur vervullen.

Groene gebieden zijn een belangrijke succesfactor voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Deze veertien projecten leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet