NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europese Vogelteldag: door mooi weer weinig vogels op trek

2 oktober 2011

In het hele land, maar vooral in het Oosten, zijn tijdens de Europese Vogelteldag ganzen in V-formaties gezien. Dit winterse tafereeltje was een behoorlijk opvallende verschijning op deze zomerse dag. Het mooie weer zorgde er echter wel voor dat er weinig vogels geteld werden, de vogels vliegen dan hoog. Met 226.911 getelde vogels in totaal was het dan ook een magere dag voor de vogelaars. Wel werden er veel verschillende soorten gezien, 199 in totaal. Maar liefst 8 soorten werden nog niet eerder tijdens de Vogelteldag gezien. Net als vorig jaar staat de spreeuw op nummer n.

Vandaag telden duizenden vogelaars verspreid over meer dan 150 plekken in het hele land het aantal vogels dat voorbij trok. Vogelbescherming Nederland verzamelde al deze gegevens voor Nederland, de BirdLife partner in Zwitserland komende week de balans op voor heel Europa.

Ganzen, met name de grauwe gans en kolgans, worden elk jaar tijdens de Vogelteldag gezien, maar vanwege het prachtige weer waren de v-formaties dit keer een bijzondere verschijning. Wel zijn de ganzen dit jaar opvallend vroeg. We weten dat ganzen elk jaar iets eerder naar ons land toekomen, maar mogelijk zit er in het Noorden en Oosten van Europa een vorstperiode aan te komen waardoor ze eerder op trek zijn gegaan.

Ondanks dat er in totaal weinig vogels te zien waren, viel er toch veel te genieten voor de vogelaars. Er waren heel veel verschillende soorten te zien, waarvan maar liefst acht nog niet eerder tijdens de Vogelteldag zijn waargenomen. Daarbij was een zeldzaamheid als de Daurische klauwier (een dwaalgast uit Oost-Azi) en twee steppekiekendieven. Daarvan zijn er dit jaar al meer gezien, deze soort lijkt zijn verspreidingsgebied naar het Westen aan het uitbreiden.

De graspiepers staan opvallend hoog in de lijst, maar deze notering was door veel vogelaars voorspeld. Afgelopen week waren er al veel graspiepers gezien. De verwachting dat er veel roofvogels zouden worden waargenomen, kwam niet uit. Roofvogels vliegen op thermiek en zijn daarom met mooi weer makkelijker te zien.

De top 10 van Nederland:
Top 10 2011
1. Spreeuw (1) 72.325
2. Graspieper (6) 25.785
3. Vink (4) 24.026
4. Grauwe gans (9) 12.549
5. Kievit (2) 10.642
6. Kokmeeuw (5) 9.273
7. Zanglijster (3) 5.769
8. Aalscholver 5.375
9. Kolgans 5.364
10. Kneu 4.877

Tussen ( ) = de rangorde van 2010.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet