NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer tegen Europees geld voor de regio’s

30 september 2011

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voelt er niets voor om zich in te zetten voor een hogere bijdrage uit Europa. De achterliggende redenering is dat een hogere bijdrage uit Brussel ook leidt tot een hogere afdracht. En dat wil de Kamer hoe dan ook voorkomen.
Zowel partijen in de coalitie als in de oppositie lijken te zijn gegrepen door een ferm anti-Europavirus. En PVV’er Louis Bontes trok zo van leer — ‘Ze kunnen de boom in’ —, dat CDA’er Henk Jan Ormel het nodig vond om de Brusselse begroting te relativeren. ‘Die beslaat in totaal 130 miljard euro per jaar. Daarmee is de Brusselse begroting voor 27 landen maar half zo groot is als de jaarlijkse Nederlandse.’ 

De Tweede Kamer sprak deze week over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de Europese begroting 2014-2020. De provincies willen (samen met de VNG) dat Kamer en kabinet hun rigide koers loslaten, omdat dat ten koste gaat van regionale projecten. De nationale politiek moet zich juist wel hard maken voor middelen uit het cohesiefonds en Europa 2020. Tot nu toe blijkt deze lobby dus weinig succesvol. 

Lichtpuntjes zijn er wel: ‘Het is natuurlijk niet zo dat wij in eigen vlees willen snijden’, verwoordde een Kamerlid buiten de vergadering de algemene opvatting. En staatssecretaris Ben Knapen heeft toegezegd dat de Kamer vanaf dit najaar per kwartaal een rapportage krijgt over de voortgang van het Meerjarig Financieel Kader. Daarmee ontstaat een nieuwe reeks momenten waarop het parlement kan worden beïnvloed.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet