NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Steun Nederland voor Europees plan duurzame visserijsector

30 sept 2011

Nederland steunt de plannen van de Europese Commissie voor een duurzamere visserijsector in Europa. Het kabinet wil op sommige punten een voortvarender aanpak.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Bleker (EL&I). De kabinetsreactie wordt aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Europese Commissie - die het gemeenschappelijke visserijbeleid elke 10 jaar herziet - wil naar een duurzame visserij met evenwicht tussen visvangst en natuurlijke aanwas van vissoorten. Het kabinet steunt die aanpak vanuit ecologisch belang en omdat die vissers de kans geeft rendabel te vissen met duurzame methoden die op maatschappelijke steun kunnen rekenen. Het herziene beleid moet in 2013 ingaan.

Steun maatregelen Europees visserijbeleid
Een belangrijke stap naar duurzame visserij is ongewenste bijvangsten verminderen.
Nu wordt vis die buiten het quotum om wordt gevangen of te klein is, verplicht teruggegooid in zee. Omdat het merendeel daarbij niet meer leeft, moet dit worden uitgebannen. Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie dat alle gevangen vis van soorten met een vangstlimiet, aan land moet worden gebracht. Dit voorstel voor 'aanlandingsplicht' moet wel in fasen worden ingevoerd, zodat de sector zich goed kan voorbereiden.

Het kabinet ziet vooral winst in het voorkomen van bijvangsten door moderne vistechnieken, zoals pulskorvisserij, toe te laten. Net als de Europese Commissie kiest het kabinet niet voor sanering van de visvloot, maar voor modernisering en innovatie van de vloot.
De regel waardoor het mogelijk is vis uit de markt te nemen en door te draaien, moet worden afgeschaft.

Duurzaamheidslabels
De EC kiest ervoor geen minimumeisen te stellen aan duurzaamheidslabels. Het kabinet vraagt op dit punt om een nadere toelichting.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet