NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Werkgroep voor aanpak blauwalg in Limburg

27 september 2011

Er komt een werkgroep om de problemen door blauwalgen in natuurplassen en zwemwater samen aan te pakken. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Limburg vandaag besloten.

Blauwalgen zorgen in veel plassen in Limburg voor jaarlijks terugkerende problemen" zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. Deze problemen willen we nu graag samen met andere partijen snel oplossen."
De blauwalg produceert gif dat bij mens en huisdieren maag- en darmklachten kunnen veroorzaken, evenals huidklachten, misselijkheid, buikpijn, diarree, hoofdpijn en ge´rriteerde ogen. Met name in water waarin wordt gezwommen is blauwalg een risico voor de mens. Vissen en andere dieren kunnen er van dood gaan. De blauwalg groeit vaak in plassen als gevolg van teveel fosfaat en nitraat in het water.
In de werkgroep gaan Rijkswaterstaat, de Limburgse waterschappen, gemeenten, de Provincie Limburg, de HISWA, RECRON en Kamer van Koophandel praten over de aanpak van de blauwalgen en tevens over de taken hierin en de kostenverdeling.

De Provincie Limburg heeft inmiddels een onderzoek laten uitvoeren naar de blauwalgen-problemen in plassen waarin wordt gezwommen. In dit onderzoek zijn mogelijke maatregelen onderzocht. Ook is recent een onderzoek gepubliceerd van de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Ecologie over de blauwalg. Daaruit blijkt dat door hogere temperaturen als gevolg van klimaatveranderingen de blauwalg weliger zal groeien maar dat tegelijkertijd door grotere kooldioxideconcentraties in de lucht blauwalgen minder giftig worden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet