NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Akkoord tussen Rijk en provincies over natuurbeleid

20 sept 2011

Na lang onderhandelen hebben de 12 provincies op 20 september een onderhandelingsakkoord bereikt met Minister Donner en Staatssecretaris Bleker.

Hierin is ondermeer afgesproken dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) later mag worden voltooid (in 2021) en dan kleiner van omvang is dan oorspronkelijk gepland. De provincies zijn vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor deze kleinere EHS en krijgen daarvoor 100 miljoen extra in het Provinciefonds. Het beleid voor het landelijk gebied in volle omvang wordt de verantwoordelijkheid van de provincies. De Provinciale Staten van alle provincies moeten voor het eind van dit jaar het onderhandelingsakkoord hebben vastgesteld.

Gedeputeerde Krol, medeonderhandelaar namens de 12 provincies: "Dit resultaat was op dit moment en in deze financiŽle tijd het hoogst haalbare. Het legt in ieder geval de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort: bij de provincies. Wij hebben de afgelopen jaren al aangetoond uitstekend invulling te kunnen geven aan het behouden en versterken van alle aspecten van het landelijk gebied. Met alleen de Rijksbijdrage kunnen wij onze ambities uit het Akkoord van Utrecht niet waarmaken. Ik heb echter wel het vertrouwen dat we met dit akkoord en provinciale inzet een grote stap kunnen zetten in het uitvoeren van dit akkoord. Zo kunnen we recht doen aan de afspraken voor versterkte landbouw en natuur die we met al onze partners in het landelijk gebied begin dit jaar gemaakt hebben."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet