NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bleker opent proefveld nieuwe natuur Polder Oukoop

26 september 2011

Op uitnodiging van gedeputeerde Weber heeft staatssecretaris Bleker op 23 september het proefveld nieuwe natuur in Polder Oukoop geopend. Hij deed dit samen met directeur Kalden van Staatsbosbeheer en agrariŽr De Goeij. Het proefveld is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en is bedoeld om te testen of de typen natuur die straks in de omgeving worden aangelegd in de polder ook echt aanslaan. In Polder Oukoop wordt landbouw en natuurbeheer op een nieuwe manier gecombineerd. Hiermee toont de provincie Zuid-Holland aan dat deze manier van werken past in het beleid dat de Rijksoverheid voert op het gebied van natuur en landbouw.

AgrariŽr De Goeij ziet kansen om landbouw en natuurbeheer te combineren in een bedrijf dat economisch rendabel is. De provincie Zuid-Holland heeft in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, de eigenaar van de grond waarop het proefveld ligt, bereikt dat een deel van het beheer wordt overgedragen aan De Goeij. Door de overdracht van het beheer wordt meteen praktijkervaring opgedaan. En hiermee is tegelijkertijd het startsein gegeven voor de toekomstige inrichting van de polder.

Proefveld
De kanten rondom het proefveld zijn schuiner gemaakt, zodat niet alleen in het water, maar ook aan de waterkant de natuur kan ontstaan. Op het land komt gras te staan voor de koeien, maar dat tijdens het broedseizoen ook een goede plaats is voor de weidevogels om in te broeden. Zo wordt de combinatie gemaakt tussen natuur en gebruik door de landbouw. Het proefveld is ook bedoeld voor bewoners en recreanten om te laten zien hoe de transformatie van Polder Oukoop vorm krijgt. Het proefveld is te zien vanaf het fietspad (Wierickepad) tussen de Reeuwijkse plassen en Driebruggen

Partners
De inrichting van Polder Oukoop wordt gerealiseerd door: provincie Zuid-Holland, ministerie van EL&I, Kool Living BV, Gemeente Bodegraven Reeuwijk, Hoogheemraadschap van Rijnland en Staatsbosbeheer in samenwerking met Watersnip Advies en PPP Agro Advies.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet