NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rapportage Alders: business as usual in veehouderij geen begaanbare weg

23 sept 2011

Bij alle betrokkenen in de primaire sector, de keten, de maatschappelijke organisaties en de kennisinstellingen, blijkt de bereidheid te bestaan om samen met de overheid invulling te geven aan een visie op de toekomst van de veehouderij. De algemene overtuiging is daarbij dat business as usual geen begaanbare weg is: men wil invulling geven aan een versnelling van een duurzame veehouderij en daarmee aan een toekomst voor de veehouderij in Nederland.

Dit concludeert Hans Alders in zijn rapport 'Van mega naar beter, rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij', dat hij op 23 september 2011 heeft aangeboden aan staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Toekomstbestendig en duurzaam
Staatssecretaris Bleker neemt het aanbod van de betrokken partijen graag aan om nu echt werk te maken van een veehouderij die toekomstbestendig en duurzaam is. Hij zal de bevindingen in de rapportage van Alders, de resultaten van overleg met betrokkenen maar ook de bevindingen van de Commissie van Doorn in het advies 'Al het vlees duurzaam' meenemen in zijn aan de Tweede Kamer te presenteren visie op de veehouderij.

Publieksonderzoek
Dit voorjaar heeft staatssecretaris Bleker Alders gevraagd om de maatschappelijke dialoog over de schaalgrootte en toekomst van de veehouderij in Nederland vorm te geven en over de resultaten ervan te rapporteren. De dialoog geeft inzicht in beelden en opvattingen over de Nederlandse veehouderij. Basis daarvoor vormde een representatief publieksonderzoek. Vervolgens is de dialoog gevoerd op het internet, zijn er burgerpanels op pad gestuurd en zijn er gesprekken gevoerd met stakeholders.

Maatschappelijke acceptatie
In de dialoog is volgens Alders geconstateerd dat het voldoen aan wet- en regelgeving nog niet betekent dat sprake is van maatschappelijke acceptatie. De maatschappelijke eisen die worden gesteld, gaan een stuk verder. Zeker in de stakeholderdialoog is het besef gebleken dat verandering nu noodzakelijk is. Vastgesteld is dat in het verleden juist aan degenen die de voortgang op weg naar een duurzame veehouderij ophouden, tegemoet is gekomen. Door de focus en energie te concentreren op de 'blijvers' (bedrijven die zullen doorgaan) en met name de voorlopers daarbinnen, is er een grotere beweging vooruit te creŽren.

Stip op horizon
Er is, aldus Alders, behoefte aan een 'stip op de horizon' in de vorm van doelen en tijdpaden zodat daar gezamenlijk aan gewerkt kan worden en de samenleving dat ook kan volgen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet