NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurmonumenten: onbehoorlijk bestuur

16 september 2011

De bezuinigingen op natuur pakken volgens Natuurmonumenten nog forser uit dan gedacht. Uit de gedetailleerde begrotingsplannen van staatssecretaris Henk Bleker blijkt dat de natuuruitgaven in de periode 2011-2015 kelderen van 803 miljoen euro naar 226 miljoen euro. Een ongekende reductie van bijna 75 procent, vindt Natuurmonumenten.

Dit betekent dat het kabinet-Rutte verder gaat dan het in het regeerakkoord van een jaar geleden aankondigde. Daarin ging de natuurbegroting met 60 procent omlaag.

Nog geen uitgewerkt plan
Het is ronduit schokkend dat de staatssecretaris nu al voor komend jaar de uitgaven op natuur halveert, zonder dat duidelijk is wat dit betekent. De onderhandelingen met de provincies over decentralisatie van het natuurbeleid zitten muurvast. Daarom tast Natuurmonumenten in het duister over de vraag hoe deze bezuinigingen uitwerken. Voor 1 januari moet duidelijk worden hoe Bleker die bezuinigingen denkt te bereiken. 'Staatssecretaris Bleker heeft dus nog honderd dagen om met een uitgewerkt plan te komen. Natuurorganisaties weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Dit is onbehoorlijk bestuur.'

Dreiging uitsterven diersoorten
Het beheer van natuurgebieden komt door de bezuinigingen en voortdurende onzekerheid in de ogen van Natuurmonumenten ernstig in gevaar. Het uitsterven van diersoorten als de otter, de teloorgang van kostbare heide en duinlandschap en het verslonzen van recreatieve voorzieningen dreigen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet