NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zuid-Holland akkoord Natuur: "Scherpe keuzes zijn nodig"

22 september 2011

"Het is goed dat er helderheid is gekomen tussen de provincies en het Rijk over de manier waarop de bezuinigingen op natuur gerealiseerd kunnen worden. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid. Maar het resultaat maakt het nodig om scherpe keuzes te maken." Dit is de eerste reactie van Han Weber, gedeputeerde Groen. Hoofdpunten uit het akkoord zijn dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, het netwerk van verschillende natuurgebieden in Nederland) later voltooid wordt (in 2021) en kleiner van omvang is dan oorspronkelijk gepland. De provincies zijn vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor de herijkte EHS.

"Het is wel goed te beseffen dat het hier gaat om bezuinigingen" waarschuwt Han Weber. "Met dit akkoord in de hand moeten we scherpe keuzes maken in wat we kunnen realiseren en wat niet." Han Weber benadrukt verder dat die keuzes ook gemaakt moeten worden voor het beheer van bestaande en nieuwe groengebieden. "Dat wat je realiseert moet je ook kunnen beheren. In de beschikbare middelen moeten een balans zijn tussen enerzijds verwerving en inrichting en beheer en onderhoud anderzijds," aldus Han Weber. Het Rijk stelt structureel minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van groengebieden, ondanks de extra 100 miljoen euro in het Provinciefonds.

Gevolgen Zuid-Holland
Het onderhandelingsakkoord is een akkoord tussen het IPO en het Rijk. Het akkoord is voor goedkeuring voorgelegd aan de provincies en de Tweede Kamer die daar tot 24 december 2011 de tijd voor krijgen. De vertaling naar de gevolgen van het akkoord voor iedere individuele provincie is nu de volgende stap in het proces. Dan zal duidelijk worden welke keuzes de provincie Zuid-Holland kan maken als het gaat om het realiseren en beheren van groengebieden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet