NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kabinet negeert natuur in Troonrede

20 sept 2011

Vogelbescherming Nederland is teleurgesteld dat in de Troonrede met geen woord is gerept over de natuur. Dit terwijl de natuur door het kabinetsbeleid harde klappen krijgt, en de Nederlandse bevolking groot belang hecht aan goede natuurbescherming.

De natuur in ons land lijkt het kind van de rekening te worden van het huidige kabinetsbeleid. Er wordt maar liefst 70 procent op het totale budget gekort en de plannen voor de nieuwe natuurwet zorgen voor een slechtere bescherming van bijzondere dieren. Dit heeft internationaal grote consequenties, omdat ons land door zijn ligging van groot belang is voor veel trekvogels.

Ondanks deze harde klappen houdt de regering haar mond over de bezuinigingen op natuur en wordt er in de Troonrede met geen woord over natuur gesproken. Als je de overheid zou moeten geloven, zou je bijna denken dat de Nederlandse bevolking geen belang hecht aan een gezonde natuur. Niets is minder waar.

Uit een onderzoek uitgevoerd door bureau Motivaction in 2010 naar aanleiding van het regeerakkoord, blijkt dat bijna 50 procent (48 procent) van de Nederlanders vindt dat er ge´nvesteerd moet worden in natuurherstel. 61% vindt dat de regering daar concrete afspraken over moet maken.

Vogelbescherming vindt het kortzichtig dat het kabinet zoveel desinteresse toont voor natuur en vogels in ons land en zelfs de moeite niet neemt om er zelfs maar een woord aan te wijden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet