NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Waddenfonds in goede handen bij provincies

14 sept 2011

Vanaf vandaag 14 september zijn de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland verantwoordelijk voor het Waddenfonds. Dat staat in het bestuursakkoord dat minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, en de drie provincies hebben ondertekend. In de komende 14 jaar is er in het Waddenfonds circa 500 miljoen euro beschikbaar. Omdat er altijd sprake zal zijn van andere geldbronnen en investeerders zal meer worden geïnvesteerd in de Waddenregio. Naar verwachting betreft het meer dan 1 miljard euro.

Waddenfonds als uitvoeringsorganisatie
Provincies kiezen voor een andere opzet van het Waddenfonds. Doel blijft de duurzame ontwikkeling op het gebied van natuur, energie landschap en economie sterk te verbeteren door meerjarenafspraken met de partijen in de waddenregio. Zo wordt ook ingezet op langer lopende projecten. Deze projecten dienen als vliegwiel op weg naar een duurzame ecologische en economische Waddenregio. Hiermee wordt afgestapt van de tendersystematiek. Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een uitvoeringsorganisatie. Doel van de provincies is partijen professioneel onafhankelijk en met slagkracht gezamenlijk van dienst te zijn.

Decentralisatiedoelstelling behaalt
Het akkoord is ondertekend door Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Namens de provincies ondertekenden de gedeputeerden Joke Geldhof (N-H), Wiebe van der Ploeg (Gr) en Tineke Schokker (Fr). De feestelijke ondertekening vond vandaag 14 september plaats op de Waddentoogdag in Harlingen. Met de overgang brengt het Rijk een van haar decentralisatiedoelstellingen in de praktijk.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet