NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ecoduct over A1 koninklijk geopend

5 sept 2011

Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven openen maandag 5 september 2011 het ecoduct Hoog Buurlo over de A1 bij Hoog Buurlo. Het ecoduct biedt tientallen diersoorten een beschermde oversteek naar onder meer Kroondomein Het Loo. De opening vindt plaats in aanwezigheid van minister Melanie Schultz van Haegen en Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Het ecoduct Hoog Buurlo tijdens de bouw; bron provincie GelderlandBij de aanleg van nieuwe infrastructuur worden tegenwoordig ecopassages onder of over de weg in het ontwerp meegenomen. In het verleden werd dit niet gedaan en zijn tal van wegen en spoorlijnen aangelegd zonder aandacht voor de behoefte van dieren om zich te verplaatsen. Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en ProRail werken de komende jaren samen om de dieren op de Veluwe meer bewegingsruimte te geven. De aanleg van ecopassages is daarbij een belangrijk onderdeel.

Negen Ecoducten
Ecoduct Hoog Buurlo maakt onderdeel uit van het project Negen Ecoducten. Naast ecoduct Hoog Buurlo worden tot 2012 nog acht andere ecoducten in Nederland gerealiseerd, waarvan vijf in Gelderland. Het project Negen Ecoducten wordt mogelijk gemaakt door het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit programma heeft als doel het terugdringen van de ecologische versnippering door wegen, spoorwegen en kanalen. De zes ecoducten op de Veluwe zijn onderdeel van het plan Veluwe 2010 van de provincie Gelderland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet