NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Impuls voor kwaliteit ecologische adviesbureaus

12 sept 2011

De brancheorganisatie van groene adviesbureaus stelt zijn kennis beschikbaar aan niet-leden. Niet alle adviesbureaus voldoen aan de kwaliteitseisen van de brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus. Adviesbureaus wordt de mogelijkheid geboden via een 'kandidaatschap' het vereiste niveau te bereiken. Daarmee geeft het Netwerk invulling aan zijn doelstelling de kwaliteit van ecologische advisering in Nederland verder te verhogen. Na succesvolle afronding van het kandidaatschap kan het adviesbureau lid worden van het Netwerk.

kwaliteitsbevordering
Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging voor groene adviesbureaus. De huidige zesenzestig leden, waaronder de grootste én kleinste groene adviesbureaus, leveren kwaliteit op basis van kwaliteitsstandaarden als gedragscode en werkprotocollen. De kwaliteitsstandaarden voor ecologische advisering worden steeds verder ontwikkeld. De leden beoordelen elkaar op geleverde kwaliteit. Kennis wordt uitgewisseld via bijeenkomsten met leden, opdrachtgevers en overheden. De dagelijkse advisering levert praktijkkennis die essentieel blijkt voor de uitvoering van natuurbeleid en van economisch beleid.

belangenbehartiging
Het Netwerk behartigt de belangen van adviesbureaus onder meer via overleg met opdrachtgevers over gunningscriteria bij aanbestedingen en raamcontracten. Daarbij is uitgangspunt dat de marktcondities ook op lange termijn een concurrerende en kwalitatief hoogwaardige branche mogelijk maken. Alleen dan is aan de toenemende maatschappelijke vraag naar goede ecologische kennis te voldoen.

kandidaatschap
Het 'kandidaatschap' is ontwikkeld in aanvulling op het bestaande lidmaatschap. Het 'kandidaatschap' staat open voor adviesbureaus die in potentie binnen één jaar het kwaliteitsniveau kunnen bereiken dat vereist is voor de leden van het Netwerk. Daarvoor kan de kandidaat gebruikmaken van de discussies, de contacten en de bestaande kennis binnen het Netwerk Groene Bureaus. Ook kan het adviesbureau een mentor werven binnen het Netwerk. De adviezen uit de kandidaatsperiode worden getoetst aan de vereiste kwaliteit. Bij voldoende kwaliteit staat het lidmaatschap open. Het adviesbureau kan zelf bekendheid geven aan zijn kandidaatschap. Het kandidaatschap wordt niet kenbaar gemaakt op de website van de brancheorganisatie dat wel een overzicht van de leden biedt (www.netwerkgroenebureaus.nl).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet