NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderzoek naar effecten schaapskuddes op Friese heideterreinen

8 sept 2011

Donderdag was in Jubbega de aftrap voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van schaapskuddes op heideterreinen. Schaapherders, terreinbeheerders, overheden en wetenschappers spraken daar op een symposium. Onderwerp was de betekenis van schaapskuddes voor heidebeheer, recreatie en volksgezondheid. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Schaapskuddes met herder en hond zien we graag. Zeker als ze goed zijn voor milieu en volksgezondheid. Voor inwoners en toeristen hoort een schaapskudde echt bij het heidelandschap in de mooiste provincie van Nederland.”

Het onderzoek omvat een evaluatie van het beheer van schaapskuddes in de afgelopen jaren. Een ander onderdeel is de vergelijking van 4 beheermethoden op 2 heideterreinen van Staatsbosbeheer. Ook de invloed op fauna, voedselrijkdom en vegetatie komt aan bod. Net als de vraag of de inzet van schapen kan helpen bij het verwijderen van teken uit een terrein.

De provincie Fryslân heeft Landschapsbeheer Friesland gevraagd het onderzoek te begeleiden. Landschapsbeheer is voor de uitvoering een samenwerking aangegaan. Met de Vlinderstichting, de Stichting Bargerveen en onderzoeksbureau B-Ware. De Universiteit van Wageningen zal het tekenonderzoek uitvoeren. Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en de herders zijn nauw bij het onderzoek betrokken.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet