NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Weinig lichtpunten in overleg herijking EHS

9 september 2011

Het overleg dat de Tweede Kamer woensdag 7 september met staatssecretaris Bleker voerde over de herijking van de EHS en de decentralisatie van het beleid naar de provincies heeft weinig nieuwe lichtpunten opgeleverd. De staatssecretaris en het IPO zoeken op dit moment naar openingen om het overleg over herijking en decentralisatie weer op gang te brengen. Naar verwachting zal er binnenkort een nieuw overleg plaats vinden.

De inzet van het IPO is verwoord in de brief van 18 juli jl. aan de staatssecretaris. In het Kamerdebat bood staatssecretaris Bleker geen duidelijkheid. Wel deed hij zijn uiterste best om de verhoudingen met de provincies niet verder op scherp te zetten. Dat lukte hem op één uitzondering na: de financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Europese regelgeving. Hier dreigde hij de provincies met wetgeving om ze uiteindelijk aansprakelijk te kunnen stellen voor het niet realiseren van Europese doelen. Maar juist ook op dit punt overtuigde hij de Kamerleden niet. De Kamer zal in een voortgezet plenair debat de gelegenheid nemen om met moties de druk op Bleker te verhogen. Zo wil D66 een termijn stellen aan het afronden van het overleg met de provincies. Bleker noemde zelf 20 oktober als nieuwe streefdatum. Dat is precies één jaar na verzending van de brief waarmee hij de provincies dwong tot een investeringsstop. De staatssecretaris deed alvast de toezegging dat een conceptakkoord aan de Kamer zal worden voorgelegd nog voor de ondertekening plaats vindt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet