NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Schultz van Haegen ontvangt ‘Ruimtelijke Verkenning 2011’ van Planbureau

7 sept 2011

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overhandigde vandaag de Ruimtelijke Verkenning 2011 ‘Nederland in 2040: een land van regio’s’ aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Kernboodschap van het rapport is dat de groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid na jarenlange groei gaat afvlakken. In toenemende mate ontstaan regio’s waar groei en krimp beide mogelijk zijn. Dit vraagt om een nieuw – flexibel – beleid.

Volgens het PBL zal beleid nodig zijn dat minder dan voorheen voorziet in grote investeringen en projecten voor de langere termijn. Bijvoorbeeld in de vorm van flexibel inzetbare instrumenten om pieken in woningvraag of mobiliteitsbehoefte op te vangen; regionale afstemming om overinvesteringen te voorkomen; goede monitoring om op tijd te kunnen handelen en bij te kunnen sturen met als doel zorgvuldig en effectief omgaan met beperkte middelen.

Minister Schultz van Haegen: “De ‘Ruimtelijke Verkenning 2011’ bevestigt nog eens dat we een omslag moeten maken in ons denken. Want tot nu toe was ons ruimtelijk beleid gebaseerd op groei. Die tijden zijn voorbij. Het is tijd voor maatwerk en flexibiliteit. Wat voor de ene regio geldt, geldt niet voor de andere. We moeten ons snel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties en gewijzigde omstandigheden. Dat is ook de basis van de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte die we deze zomer hebben uitgebracht. Wat wel en niet nuttig is voor een regio weet een provincie het best. En wat noodzakelijk is op lokaal niveau kan een gemeente of kunnen de inwoners en ondernemers het beste bepalen.”

Dit is de derde Ruimtelijke Verkenning van het PBL: de vorige versies verschenen in 2003 en 2006. Met de Ruimtelijke Verkenning 2011, een wettelijke taak van het PBL, geeft het planbureau zicht op de toekomstige ontwikkelingen van Nederlands regio’s.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet