NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beleid voor grote hoefdieren in Utrecht

1 nov 2011

De provincie heeft nieuw beleid geformuleerd ten aanzien van grotere hoefdieren zoals het damhert, het wild zwijn en het edelhert. Tot op heden gold een strikte nulstand voor al deze dieren. Er is een reŽle kans dat deze dieren op eigen gelegenheid naar de provincie komen.

Deze dieren zijn beschermde inheemse diersoorten die, als ze in lage dichtheden voorkomen, kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Hun komst zou echter ook effect hebben op de verkeersveiligheid en toename van landbouwschade. Daarom stellen Gedeputeerde Staten nu voor om voor damherten en wild zwijnen uit te gaan van een nulstand. Het edelhert levert minder schade op. Zij mogen zich daarom in kleine populatie wel in Utrecht vestigen. De partners van de provincie in het landelijk gebied zijn uitgebreid over dit nieuwe beleid geconsulteerd. In december wordt dit beleid ter vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet