NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw Europees landbouwbeleid kan eerlijker, flexibeler en simpeler

28 okt 2011

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ingestemd met de kabinetsreactie op de voorstellen van de Europese Commissie over het nieuwe Europese landbouwbeleid.

Het kabinet vindt dat de plannen voor het nieuwe Europese landbouwbeleid eerlijker, flexibeler en simpeler kunnen. Wel ziet het kabinet in de voorstellen kansen om de innovatie te stimuleren.

Dat is nodig voor de verdere ontwikkeling van Nederland als modern, duurzaam en innovatief landbouwland. Het kabinet is vooral positief over de stap om dertig procent van het Europees landbouwbudget voor de inkomenssteun in te zetten voor 'vergroeningsmaatregelen'. Echter, de maatregelen die hiervoor door de Europese Commissie worden voorgesteld, zijn volgens het kabinet te weinig flexibel en missen in Nederland het doel. Verder vindt het kabinet dat Nederland onevenredig wordt gekort bij de herverdeling van het budget over de lidstaten.

Hervorming Europees landbouwbeleid
De inzet van dit kabinet is om innovatie, ondernemerschap en vergroening in de voorstellen van de Europese Commissie duidelijker vorm te geven. Het kabinet vindt het noodzakelijk dat het Europese landbouwbeleid wordt hervormd en steunt de Europese Commissie op de hoofdlijnen van de vernieuwing.

Nederland wil een flexibel en Europees keuzemenu voor de vergroeningsmaatregelen. Op die manier kunnen landen zelf concrete maatregelen treffen die het meeste effect sorteren en het best passen bij het land en de ondernemers. Nederland wil boeren belonen voor maatschappelijke prestaties die zij leveren. Dat kan bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer zijn of investeringen in duurzame stallen. Het kabinet vindt de huidige voorstellen onvoldoende effectief. Zij leiden niet tot een verbetering van de biodiversiteit maar leveren wel extra uitvoerings-, controle- en administratieve lasten op voor overheid en boeren.

Landbouwbudget
Nederland streeft naar een Europees landbouwbudget dat de komende jaren nominaal gelijk blijft binnen een sobere totale begroting van de EU. Nederland is bereid een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke solidariteit met boeren in bijvoorbeeld Polen en RoemeniŽ, maar dan wel op vergelijkbare wijze als andere rijkere landen. In de huidige voorstellen levert Nederland zoín acht procent in terwijl andere rijke lidstaten veel minder inleveren. De Europese Commissie legt daarmee de lasten bij landen als Nederland, Denemarken, BelgiŽ en ItaliŽ.

Landbouwbeleid 2014 - 2020
De voorstellen van de Europese Commissie gaan over het landbouwbeleid van 2014 tot 2020. Bij de voorstellen zijn veel partijen betrokken: de Europese Commissie, de ministers van landbouw van de 27 lidstaten en het Europees Parlement. Het kabinet verwacht intensieve onderhandelingen over de Commissievoorstellen die naar verwachting tenminste tot 2013 duren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet