NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Topsectorenaanpak betekent meer geld voor onderzoek en innovatie

27 okt 2011

Het kabinet besteedt ruim €700 miljoen meer aan onderzoek en innovatie dan in 2008. In totaal wordt in 2015 bijna €4 miljard geļnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek en om de zoektocht naar nieuwe producten en diensten mogelijk te maken.

Dat stelde minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) voor een publiek van wetenschappers op het jubileumcongres van de Academy of Technology and Innovation op 27 oktober 2011 in Den Haag. 'Het is dus absoluut een misverstand dat de topsectorenaanpak van het kabinet het einde van de ongebonden wetenschap inluidt,' zei Verhagen.

Blijven investeren in innovatie en onderzoek
In 2010 waren de investeringen in kennis en innovatie tijdelijke hoger als gevolg van crisismaatregelen. Toen is de overheid ingesprongen om te zorgen dat bedrijven hun onderzoekers in dienst konden houden en ondanks de crisis konden blijven investeren in innovatie en onderzoek. Maar ook nu liggen de bestedingen nog steeds hoger dan voor het begin van de financiėle crisis.

Het nieuwe innovatiebeleid moet er toe leiden dat bedrijven veel meer gaan investeren in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Op dit moment investeren Nederlandse bedrijven 0,8 procent van het Bruto Nationaal Product in onderzoek en ontwikkeling (R&D), veel minder dan in andere landen.

Meedoen in de topsectorenaanpak
'Dat aantal moet fors omhoog,' vindt Verhagen 'Die hogere uitgaven aan onderzoek door het bedrijfsleven kan ten goede komen aan publieke kennisinstellingen. Maar zij moeten de bakens dan wel verzetten. Bedrijven opzoeken. Nieuwe bronnen van financiering aanboren.'

Als voorbeeld noemde Verhagen de Wageningen Universiteit en Research Centre. 'Ons eigen Cambridge voor de land- en tuinbouw. Dat haalt de helft van zijn onderzoeksbudget uit de markt. In ben er van overtuigd dat ook andere Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen meer private financiering kunnen aantrekken. Zeker als ze volop meedoen in de topsectorenaanpak.'

Minister Verhagen gaf aan dat met de topsectorenaanpak een stevig pakket aan nieuwe maatregelen wordt geļntroduceerd. 'Geen tijdelijke maatregelen, maar structureel waar de wetenschappelijke wereld op kan bouwen en ondernemers van kunnen profiteren.'


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet